مقاله بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايت مندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايت مندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي استفاده كنندگان
مقاله خدمات پيوسته
مقاله واحدهاي اطلاع رساني
مقاله دانشگاه تربيت مدرس
مقاله دانشگاه تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي گومه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكويي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايت مندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران مي باشد. براي تعيين ميزان رضايت مندي و عوامل موثر بر آن از عواملي همچون سرعت دريافت اطلاعات، روزآمد بودن اطلاعات، تعداد پيشينه هاي بازيابي شده، تعداد دفعات استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي، مرتبط بودن اطلاعات دريافتي، آشنايي با نحوه ي جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي و راهنمايي و جستجو توسط كتابدار استفاده شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمايشي توصيفي انجام گرفته شده است و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه گردآوري شده است. بر اساس نتايج حاصله از تجزيه و تحليل يافته ها، بيشتر پاسخگويان سرعت دريافت اطلاعات، روزآمد بودن اطلاعات، تعداد پيشينه هاي بازيابي شده، مرتبط بودن اطلاعات دريافتي، آشنايي با نحوه جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي و تعداد دفعات استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي را در رضايت مندي خود موثر دانسته اند. همچنين بيشتر پاسخگويان تمايل داشته اند كه خود عمل جستجو را انجام دهند. در پايان پيشنهادهايي جهت بهتر شدن خدمات پيوسته اين واحدهاي اطلاع رساني و نيز پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده ارايه شده است.