مقاله بررسي ميزان و نقش آلايش پتاسيم در نمونه ابررسانا  (YBa2-xKxCu3O6+Y) با استفاده از آناليز ريتولد الگوهاي پراش پرتو x که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان و نقش آلايش پتاسيم در نمونه ابررسانا  (YBa2-xKxCu3O6+Y) با استفاده از آناليز ريتولد الگوهاي پراش پرتو x
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررسانايي
مقاله انتقال فاز ساختاري
مقاله پالايش ريتولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويسان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فربد منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله الگوهاي پراش XRD نمونه (۰<y,x<1) KxCu3O7 با استفاده از نرم افزار GSAS به روش ريتولد پالايش و برازش شدند. افزايش مقدار پتاسيم، x، در نمونه در الگوي پراش تغييراتي به وجود مي آورد كه از آن جمله رشد قله هاي جديد است که وجود آنها روي ساختار بلوري نمونه و مقدار X2 (معياري كه ميزان عدم برازش مدل با داده ها را نشان مي دهد) اثر مي گذارد. جايگزيني پتاسيم به جاي باريم باعث تغييرات در محتواي اکسيژن در نمونه شده و نيز مكان نسبي صفحات Ba(K) در راستاي محورZ ها كاهش مي يابد. درصد فازي چارگوشي افرايش يافته و لذا گذار فاز چارگوشي به راستگوشه به كندي صورت مي گيرد و وارد کردن فاز چارگوشي در کاهش و بهبود مقدار X2 موثر است و اين به معناي آن است که حتي در نمونه هايي که فاز غالب ساختاري چارگوشي است نيز ابررسانايي ديده مي شود.