مقاله بررسي ميزان پايداري هزينه واردات و تنوع و تخصص در توليد، صادرات و واردات انواع گوشت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان پايداري هزينه واردات و تنوع و تخصص در توليد، صادرات و واردات انواع گوشت در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله پايداري هزينه واردات
مقاله تنوع و تخصص
مقاله گوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رهام
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تنوع و تخصص در توليد، صادرات و واردات انواع گوشت در ايران و همچنين پايداري هزينه واردات اين محصولات به ايران در فاصله سال هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۳ بررسي شد. براي بررسي تنوع و تخصص از شاخص هرفيندال استفاده شد. براي ارزيابي پايداري هزينه واردات ابتدا تابع هزينه واردات با توجه به متغير زمان برآورد و سپس ميزان ناپايداري محاسبه گرديد. بر اساس نتايج در توليد گوشت در سال هاي ۱۳۴۰تا ۱۳۴۷ تخصص بيشتر در جهت توليد گوشت قرمز و در سال هاي ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۳ تخصص بيشتر در جهت توليد گوشت مرغ وجود داشته است. در طول دوره، الگوي توليد گوشت داراي تغييرات تدريجي در جهت توليد بيشتر گوشت مرغ بوده است. ايران در زمينه ي صادرات گوشت در دوره ي مورد بررسي داراي تخصص بوده، هرچند كه در سال هاي آخر دوره به طرف تنوع در صادرات گوشت حركت كرده است. در واردات گوشت در فاصله سال هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ تنوع، سال هاي ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ تخصص، سال هاي ۱۳۵۲تا ۱۳۶۵ تنوع و در بقيه دوره تخصص وجود داشته است. دليل اصلي نوسان هزينه ي واردات انواع گوشت به طور كلي و گوشت قرمز و مرغ، مقدار واردات و نه قيمت وارداتي بوده است.