مقاله بررسي ميزان گرايش به خرافات در بين شهروندان تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان گرايش به خرافات در بين شهروندان تهراني
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرافات
مقاله خرافه گرايي
مقاله فرهنگ عمومي و شهروندان تهراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گوشه و کنار جهان در لابه لاي فرهنگ عامه، عقايد و باورهايي به چشم مي خورند که از نظر تفکر مدرن در رده عقايد خرافي طبقه بندي مي شوند. علي رغم بار معنايي منفي که بر اين دسته از عقايد متصور است، بر پايه منطق امروزين، خرافات آن گونه از عقايد و باورهايي هستند که به لحاظ علمي و تجربي غير قابل دفاع بوده و مي تواند زمينه هاي تحرک يا توقف جامعه را حول موضوعي خاص فراهم آورد. به همين ترتيب به لحاظ کارکردهاي آشکار و پنهان مثبت و منفي که اين دسته از عقايد در جوامع امروزين دارند، بحث و بررسي پيرامون آنها اهميت ويژه اي مي يابد. بر اين اساس، پژوهش حاضر با تکيه بر عقايد و باورهاي رايج در فرهنگ عامه شهروندان تهراني در پي کشف گستره و نفوذ برخي زمينه هاي مرتبط با آنها برآمده و با استفاده از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه و توصيف و تحليل يافته ها به اين نتيجه رسيده است كه افرادي که نحوه ارتباط و نزديکي بيشتري با نوگرايي، خردگرايي، علم ورزي و تجربه گرايي دارند (نظير تحصيلات بالاتر، مدت اقامت بيشتر و تولد در شهرهاي بزرگ تر، مشاغل امروزي تر) و به طور کلي درگيري بيشتري با شرايط جامعه مدرن دارند، تمايل کمتري به عقايد خرافي دارند. همچنين مردان، کمتر از زنان و منطقه يك کمتر از ساير مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به عقايد خرافي گرايش دارند.