مقاله بررسي ميزان PTSD ثانوي و رضايت زناشويي در بين همسران جانبازان مبتلا به PTSD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان PTSD ثانوي و رضايت زناشويي در بين همسران جانبازان مبتلا به PTSD
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از ضربه (PTSD ،(PTSD ثانوي
مقاله رضايت زناشويي
مقاله جانباز PTSD
مقاله همسر جانباز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورافشار صديقه اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعضاي خانواده جانباز PTSD به دليل ارتباط مستمر و تماس دایمي با جانباز، مشاهده و مواجهه علایم او به نوعي آسيب مي بينند. پژوهش حاضر با هدف شناخت PTSD ثانوي و رضايت زناشويي در بين همسران جانبازان PTSD مي باشد، تا به اين سوال پاسخ دهد. چه اندازه علایم PTSD جانبازان با PTSDثانوي و رضايت زناشويي همسران آنان در ارتباط است؟
روش: روش تحقيق پيمايشي است و روش نمونه گيري تصادفي ساده پواسن، به اين صورت که از بين خانواده هايي که همسرانشان مبتلا به PTSD بوده و در مدت يکسال به مراکز درماني تهران مراجعه داشتند، ۱۰۰خانواده (۲۰۰زوج) با استفاده از پرسشنامه (رضايت زناشويي، مي سي سي پي،PCL و اطلاعات فردي) اقدام به گرد آوري اطلاعات و سنجش متغير اصلي تحقيق شده است.
يافته ها: ميزان علایم PTSD ثانوي همسران ارتباط مستقيم و معناداري با علایم PTSD جانبازان را نشان داد. همچنين ميزان رضايت همسر جانبازان PTSD ارتباط معکوس و معناداري با علایم PTSDجانبازان داشت و در نهايت ميزان رضايت زناشويي همسران جانبازان PTSD با نمره مقياس اختلال استرس ثانوي رابطه معکوس و معني داري داشت.
نتيجه گيري: وقتي علایم تروماي جنگ در فرد نظامي ايجاد شود و مدت زمان طولاني درمان نشود مي تواند منشا آسيب هاي جدي بر همسر شود. بنابر اين با توجه به نتايج تحقيق، درمان تيمي، زوج درماني و خانواده درماني لازم و ضروري است.