مقاله بررسي نارسايي حاد تنفسي به دنبال تروماي نخاع گردني در بيمارستان شهيد كامياب مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نارسايي حاد تنفسي به دنبال تروماي نخاع گردني در بيمارستان شهيد كامياب مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروما
مقاله عوارض
مقاله نخاع گردني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احصايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثميني فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: بهادرخان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوارض تنفسي حاد در بيماران با آسيب نخاع گردن شايع است و مي تواند موجب افزايش ناتواني و مرگ و مير در آن ها گردد. هدف از اين مطالعه، شناخت عوارض، طريقه برخورد با اين بيماران و اتخاذ روش هاي درماني و پيش گيري کننده مناسب مي باشد.
روش کار: اين مطالعه گذشته نگر به مدت ۵/۲ سال در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد کامياب مشهد در بيماران با تروماي نخاع گردن انجام گرديد. شدت ضايعات نخاعي بر اساس درجه بندي فرانکل تعيين شد. چارت هاي مربوط به يافته هاي باليني و نورولوژيك، روش هاي درماني و نتايج تكميل و يافته ها تحليل گرديدند.
نتايج: از ۵۹۲ بيمار بستري با تروماي ستون فقرات، ۶۱ بيمار تروماي ستون فقرات گردني داشتند. ۲۷ بيمار (۳/۴۴%) به علت مشکلات تنفسي در بخش مراقبت هاي ويژه بستري شده بودند. فقط ۴ بيمار با متيل پردنيزولون سوكسينات درمان شده بودند كه تفاوتي در سير بيماري آن ها مشاهده نگرديد. ۲۳ بيمار (۱۸/۸۵%) فرانکل A بوده اند. مرگ و مير در طي دوران بستري ۱۱ مورد (۷/۴۰%) بوده و ۹ بيمار نيز به علت مشکلات تنفسي شديد از جمله تداوم عفونت تنفسي و طولاني شدن مدت انتوباسيون تراکئوستومي شدند.
نتيجه گيري: ضايعات تنفسي حاد به دنبال تروماي نخاع گردن شايع بوده و با عوارض و مرگ و مير زيادي همراه بوده لذا با توجه به عوارض و به کارگيري روش هاي درماني مناسب و فوري مي توانيم از ميزان ناتواني و مرگ و مير آن ها بكاهيم.