مقاله بررسي ناپايداري جريان هاي دوبعدي موازي در سيالات ويسکوالاستيک با استفاده از روش هاي شبه طيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ناپايداري جريان هاي دوبعدي موازي در سيالات ويسکوالاستيک با استفاده از روش هاي شبه طيفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيال مرتبه ۲
مقاله جريان بلازيوس
مقاله عدد الاستيک
مقاله عدد رينولدز بحراني
مقاله ناپايداري هيدروديناميکي
مقاله سيالات غير نيوتني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خبازي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر خواص الاستيک سيالات غير نيوتني بر ناپايداري هيدروديناميکي آنها در جريان هاي موازي به طور نظري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور از مدل ويسکوالاستيک معروفي به نام مدل سيال مرتبه ۲ به عنوان معادله اساسي سيال مورد نظر در محاسبات استفاده شده است. اين مدل در مورد آن دسته از سيالات ويسکوالاستيک که داراي ويسکوزيته ثابتي مي باشند به کار گرفته مي شود. در نتيجه اين مدل خاص اين امکان را فراهم مي سازد تا که بتوان به طور مجزا و خالص اثر خواص الاستيک يک سيال نيوتني را بر روي عدد رينولدز بحراني آن در جريان هاي موازي تبيين نمود. براي اين منظور فرم تعميم يافته اي از معادله اور – سامرفلد براي اين سيال خاص در جريان هاي موازي به دست آمد. با توجه به پيچيدگي ظاهري اين معادله، براي حل اين معادله مجبور شديم که از روش هاي عددي استفاده نماييم که براي اين منظور يک کد عددي بر اساس روش طيفي نوشته شد. از کد مزبور براي بررسي اثر خواص الاستيک سيال هم در جريان پويزويي و هم در جريان بلازيوس استفاده گرديد. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که در اين دو جريان خاص، الاستيسيته يک سيال داراي نقشي ناپايدار کننده است. به عبارت ديگر، با افزايش خاصيت الاستيک در يک سيال پيش بيني مي شود که عدد رينولدز بحراني آن در هر دو جريان کاهش يابد.