مقاله بررسي ناپايداري ژئومورفولوژيک گردنه صائين (بين شهر نير و سراب، منطقه آذربايجان) با استفاده از روش آنبالاگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ناپايداري ژئومورفولوژيک گردنه صائين (بين شهر نير و سراب، منطقه آذربايجان) با استفاده از روش آنبالاگان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزه
مقاله روش آنبالاگان
مقاله پهنه بندي
مقاله صائين
مقاله واحد كاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مددي عقيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مورخه شانزدهم خردادماه سال هزار و سيصد و هشتاد و چهار در محور مواصلاتي نير – سراب (گردنه صائين) در استان اردبيل زمين لغزه نسبتا بزرگي رخ داد که در اثر آن حدود يک کيلومتر از محور فوق الذکر از بين رفت و خسارات جاني و مالي فرواني را به وجود آورد. عوامل مختلفي در ايجاد اين زمين لغزه نقش داشته اند؛ که از جمله مي توان به عوامل زمين شناسي (ليتولوژي و ساختار زمين شناسي)، ضخامت و بافت خاک، درصد پوشش گياهي، کاربري زمينها، ميزان پستي و بلندي و شيب دامنه و بالاخره آب هاي زير زميني اشاره نمود. براي پي بردن به ميزان ناپايداري در قسمت هاي مختلف منطقه بر اساس روش آنبالاگان، ابتدا کل منطقه مورد مطالعه به ۳۲ واحد کاري تقسيم گرديد و سپس عوامل تاثير گذار در لغزش به صورت جداگانه در هرکدام از واحدهاي کاري مورد ارزيابي قرار گرفت و ارزش عددي هرکدام بدست آمد و در نهايت کل امتيازات جمع گرديد. بر اساس امتياز هاي بدست آمده نقشه خطر زمين لغزش براي کل منطقه رسم گرديد. بررسي اين نقشه گوياي اين حقيقت است که کل منطقه به پنج پهنه از نظر خطر زمين لغزه تقسيم شده اند؛ پهنه باخطر بسيار بالا  10.5کيلومتر مربع از مساحت کل منطقه يا ۲۳ درصد اراضي را به خود اختصاص داده که در اطراف رودخانه و محل عبور جاده قرار گرفته اند. مناطق با خطر زياد ۲۴٫۶درصد منطقه مورد مطالعه، پهنه با خطر متوسط ۲٫۱ درصد، پهنه با خطر کم ۱۸ درصد و پهنه با خطر خيلي کم ۱۴٫۷۵ از منطقه را به خودشان اختصاص داده اند.