مقاله بررسي نتايج اسپيراسيون سوزني و پاتولوژي گره هاي تيروئيد در بيماراني که به دلايلي بجز بدخيمي تيروئيد، تيروئيدکتومي شده اند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۶۲ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج اسپيراسيون سوزني و پاتولوژي گره هاي تيروئيد در بيماراني که به دلايلي بجز بدخيمي تيروئيد، تيروئيدکتومي شده اند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرههاي تيروئيد
مقاله تيروئيدکتومي
مقاله اسپيراسيون سوزني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي سيدمهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزانيا حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنوش وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شايعترين تظاهر باليني بدخيمي هاي تيروئيد، ندولهاي تيروئيد است. در مطالعات محدودي يافته هاي پاتولوژيک بدخيمي در بيماراني که به دلايل ديگري بجز بدخيمي تحت عمل تيروئيدکتومي قرار گرفته اند، ديده شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان بدخيمي در بيماراني است که تحت عمل تيروئيدکتومي قرار گرفته و تشخيص قبل از عمل بدخيمي نبوده است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي گذشته نگر و چند مرکزي، ۷۶۵ بيمار از ۸۰۲ بيمار تيروئيدکتومي شده در بيمارستانهاي بندرعباس و طالقاني تهران از سال ۱۳۷۶ لغايت خرداد ماه ۱۳۸۶، بررسي شدند. نتايج اسپيراسيون سوزني (FNA) قبل از عمل و پاتولوژي بعد از عمل بر اساس استاندارد  AACEبه گروههاي خوش خيم (گواتر مولتي ندولار، تيروئيديت هاشيموتو، کيست ساده يا حاوي خون، آدنوم فوليکولار، تيروئيديت تحت حاد) و بدخيم (بدخيمي پاپيلري تيروئيد، بدخيمي فوليکولار تيروئيد، بدخيمي سلول هرتل، بدخيمي مدولري تيروئيد، بدخيمي آناپلاستيک تيروئيد، لنفوما اوليه تيروئيد، ضايعات بدخيم متاستاتيک) طبقه بندي شدند. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمونهاي t و کاي اسکوئر و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: نتيجه سيتولوژي قبل از عمل ۵۷۳ بيمار نشان داد که ۴۲۳ مورد (%۷۳٫۸) خوش خيم، ۷۹ مورد (%۱۳٫۸) بدخيم، ۵۵ مورد (%۹٫۶) مشکوک، ۵ مورد (%۰٫۹) ناکافي و ۱۱ مورد (%۱٫۹) نامعلوم است. نتيجه پاتولوژي ۲۲۲ بيمار (%۲۹) بدخيم و ۵۴۳ بيمار (%۷۱) خوش خيم بود. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي FNA به ترتيب ۵۶٫۵، %۹۷٫۶، %۸۸٫۶ و %۸۷٫۲ بدست آمد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، FNA براي تشخيص بدخيمي تيروئيد حساسيت نسبتا پاييني داشت. نتايج اين مطالعه نشان داد که عليرغم وجود FNA منفي،FNA هاي متعدد و پيگيري گرههاي تيروئيد جهت رد وجود بدخيمي لازم است.