مقاله بررسي نتايج جراحي شکستگي هاي اينترتروکانتريک در افراد بالاي ۵۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج جراحي شکستگي هاي اينترتروکانتريک در افراد بالاي ۵۰ سال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت روزانه
مقاله شکستگي هاي هيپ
مقاله تثبيت شکستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانچي برادران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حساس يگانه مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همتي اسلاملو سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: زندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسين زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اعجازي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دفتري بشلي لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکستگي هاي هيپ در افراد مسن بسيار شايع و پرهزينه هستند. يکي از مشکلات اساسي در اين شکستگي ها، ميزان پايين بازگشت بيمار به سطح فعاليت قبل از عمل مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي نتايج درماني بيماران دچار شکستگي هاي اينترتروکانتريک بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي گذشته نگر انجام شد و بيماراني که بين سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ به دليل شکستگي اينترتروکانتريک به مرکز آموزشي درماني اختر مراجعه و تحت جراحي قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. بيماران پس از تکميل برگه رضايت نامه کتبي معاينه شدند و براي آنها «نمره هيپ هاريس» (Harris hip score) و توانايي انجام فعاليت روزانه(Activity of Daily Living)  تعيين شد. سپس از هيپ آسيب ديده پرتونگاري مجدد انجام و با عکس هاي قبلي مقايسه گرديد.
يافته ها: از مجموع ۲۹۳ بيمار، ۱۹۴ مورد (
۶۶٫۲%) مرد و ۹۹ مورد (۳۳٫۹%) زن بودند. ميانگين سني ۶۵±۶٫۶۷ سال و مدت زمان پيگيري يک سال بود. در بررسي هاي پرتونگاري در ۲۵۲ بيمار (۸۶%) جوش خوردگي کامل و در ۱۵۸ بيمار (۵۴%) راستاي مناسب ديده شد. در مقياس نمره دهي هيپ هاريس، ۲۲۲ بيمار (۷۵٫۸%) نمره بالاي ۶۰ داشتند و فقط ۹۰ بيمار توانايي انجام فعاليت روزانه قبل از عمل را دوباره به دست آوردند.
نتيجه گيري: درمان جراحي شکستگي اينترتروکانتريک در سنين بالا با عوارض نسبتا زياد و نتايج نامناسب و موفقيت پايين بازگرداندن بيمار به حالت قبل از شکستگي همراه است.