مقاله بررسي نتايج طولاني مدت تيمكتومي و عوامل مرتبط با آن در مبتلايان به مياستني گراويس، مراجعين به بيمارستان لقمان حكيم طي سالهاي ۸۶-۱۳۷۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در پژوهنده از صفحه ۳۱۳ تا ۳۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج طولاني مدت تيمكتومي و عوامل مرتبط با آن در مبتلايان به مياستني گراويس، مراجعين به بيمارستان لقمان حكيم طي سالهاي ۸۶-۱۳۷۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مياستني گراويس
مقاله تيمکتومي
مقاله غده تيموس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نصراله اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خوشكار علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آرايش خواه محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مياستني گراويس بيماري خودايمني مي باشد كه با توليد آنتي بادي ضدرسپتور استيل كولين در غشاي پس سيناپسي شناخته مي شود. جراحي در اين بيماران به منظور خارج كردن كامل بافت تيموس و كنترل بيماري انجام مي گردد، اما نتايج طولاني مدت جراحي به درستي شناخته نشده است و مورد بحث است. اين مطالعه به بررسي نتايج تيمكتومي در درمان، ميزان بهبودي و كنترل علايم بيماران مبتلا به مياتني گراويس، مراجعه كننده به بيمارستان لقمان حكيم طي سالهاي ۱۳۷۲ لغايت ۱۳۸۶ مي پردازد.
مواد و روش ها: مطالعه به روش توصيفي در كليه مبتلايان به مياستني گراويس جنراليزه كه مورد تيمكتومي ترانس استرنال قرارگرفته بودند، انجام شد. كليه بيماران مياستني گراويس كه طي سالهاي ذكر شده، جراحي شده بودند، فراخوان شدند و تاثير جراحي با شاخصهاي ميزان داروي مصرفي، علايم، سن، جنس، پاتولوژي تيموس و .. بررسي شد و با آمار توصيفي ارايه گرديد. وضعيت بيماران پس از جراحي تا حداكثر ۱۵ سال (ميانگين ۹ سال) پيگيري شد.
يافته ها: طي مدت مورد بررسي، ۶۳ بيمار تحت جراحي تيمكتومي قرار گرفتند كه ۴۸ نفر (۲/۷۶%) مراجعه و پيگيري شدند. بهبود كلي در مدت پيگيري پس از جراحي تيمكتومي، در ۷۷% بيماران مشاهده شد كه ۲/۳۱% بيماران در اين مدت به طور كامل بهبود يافته و ۸/۴۵% نياز به داروي كمتري پيدا كردند، در ۷/۱۸% تغييري ديده نشد و در ۲/۴% موارد، بيماري سير پيشرونده اي پيدا كرد. بيشترين بهبودي در دو سال اول پس از تيمكتومي ديده شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تيمكتومي يك درمان مناسب در بيماران مبتلا به مياستني گراويس جنراليزه مي باشد. نتايج طولاني مدت تيمكتومي در بيماران اين مطالعه، قابل قبول بوده است ولي بررسي بيشتر در جامعه آماري بزرگتر و مطالعات تجربي توصيه مي شود.