مقاله بررسي نتايج عمل جراحي ميله گذاري فمور از قسمت انتهايي در بيماران مبتلا به شکستگي ديستال فمور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۱۵ تا ۸۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج عمل جراحي ميله گذاري فمور از قسمت انتهايي در بيماران مبتلا به شکستگي ديستال فمور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگي ديستال فمور
مقاله ميله گذاري Retrograde

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: مجدي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود پيشرفت هاي ايجاد شده در درمان شکستگي هاي ديستال فمور، هنوز هم اختلاف نظر فراواني در مورد روش انتخابي درمان اين شکستگي ها وجود دارد. در صورت عدم درمان مناسب اين عارضه، ممکن است ناتواني شديد در بيمار ايجاد شود. هدف از اين مطالعه، بررسي نتايج عمل جراحي ميله گذاري فمور از قسمت انتهايي در بيماران مبتلا به شکستگي ديستال فمور بود.
روش ها: در اين مطالعه آينده نگر، ۳۶ بيمار دچار شکستگي بسته ديستال فمور مراجعه کننده به بيمارستان کاشاني اصفهان از آذرماه ۱۳۸۴ تا آذرماه ۱۳۸۶ به روش اينترامدولاري
Retrograde تحت درمان قرار گرفتند. اطلاعات لازم، نظير مشخصات دموگرافيک بيماران، اطلاعات حين عمل شامل پارگي ليگامان کروشيت حين عمل، زمان عمل جراحي و ميزان خون ريزي و نيز اطلاعات بعد از عمل جراحي شامل عفونت زانو، سختي زانو، ميزان دامنه حرکت زانو، ميزان درد زانو و جوش خوردگي شکستگي، با استفاده از يک چک ليست جمع آوري و گزارش شد.
يافته ها: ميانگين مدت زمان عمل جراحي در کل بيماران ۶/۱۱ ± ۴/۹۷ دقيقه بود. پارگي ليگامنت کروشيت در هيچ کدام از بيماران صورت نگرفته بود. عفونت محل عمل تنها در ۴ بيمار (۱/۱۱ درصد) مشاهده شد که تنها در دو هفته اول بعد از عمل جراحي وجود داشته و سپس بهبود يافت. ۶ ماه بعد از عمل جراحي، شکستگي استخوان در تمامي بيماران جوش خورده بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بسيار مطلوب استفاده از تکنيک ميله گذاري Retrograde، مي توان اين روش را به عنوان درمان مناسب شکستگي ديستال فمور به کار برد.