مقاله بررسي نتايج پيگيري يک ساله بالون والولوپلاستي تنگي مادرزادي دريچه آئورت در کودکان به مدت ۱۰ سال در بيمارستان قلب شهيد رجايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج پيگيري يک ساله بالون والولوپلاستي تنگي مادرزادي دريچه آئورت در کودکان به مدت ۱۰ سال در بيمارستان قلب شهيد رجايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگي دريچه اي آئورت
مقاله نارسايي آئورت
مقاله بالون والولوپلاستي
مقاله مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي مقدم محمديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نخستين داوري پريدخت
جناب آقای / سرکار خانم: معراجي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بالون والولوپلاستي تنگي دريچه اي آئورت (AS) از حدود ۲۰ سال قبل شروع شده و تاکنون پيشرفت هاي زيادي در اين زمينه صورت پذيرفته است. با توجه به عدم اطلاع از سرانجام بالون والولوپلاستي تنگي مادرزادي دريچه اي آئورت و به منظور تعيين پيش آگهي و عوارض آن، اين مطالعه به مدت ۱۰ سال (طي سال هاي ۱۳۷۶ لغايت ۱۳۸۵) انجام شد.
روش بررسي: تحقيق با طراحي داده هاي موجود روي کليه کودکان مبتلا به تنگي مادرزادي دريچه آئورت که طي مدت ۱۰ سال به بيمارستان شهيد رجايي مراجعه کرده بودند و مورد بالون والولوپلاستي قرار گرفته بودند، انجام گرفت. اطلاعاتي از قبيل سن، جنس، دفعات بالون والولوپلاستي، فشار بطن چپ قبل و بعد از بالون، گراديان فشار در سطح دريچه قبل و بعد از بالون و همچنين يک سال پس از آن، شدت نارسايي دريچه قبل و بعد از بالون و يک سال پس از آن، تعداد اعمال جراحي تعويض دريچه آئورت و مرگ مشخص و با آزمون هاي آماري مورد قضاوت باليني قرار گرفتند. اين ۱۰ سال به دو دوره ۵ ساله تقسيم گرديد و بيماران در اين دو دوره با هم مقايسه شدند.
يافته ها: فشار بطن چپ از ۰۲/۱۹±۵/۱۷۲ ميلي متر جيوه در قبل از والولوپلاستي به ۲/۲۳±۱۳۶ ميلي متر جيوه پس از والولوپلاستي رسيد (p<0.001) و گراديان فشار پس از والولوپلاستي به ۵/۱۳±۳۷ ميلي متر جيوه با کاتتريسم و ۵/۱۱±۶/۴۲ ميلي متر جيوه با اکوکارديوگرافي کاهش يافت (p<0.001). پس از بالون والولوپلاستي، حداکثر گراديان داپلر موجود در سطح دريچه از ۵/۱۱±۶/۴۲ ميلي متر جيوه بلافاصله بعد از بالون به ۸/۱۱±۲/۵۱ ميلي متر جيوه در پايان يک سال و همچنين متوسط گراديان داپلر موجود در سطح دريچه از ۳/۷±۲۴ ميلي متر جيوه بلافاصله پس از والولوپلاستي به ۶/۷±۵/۲۸ ميلي متر جيوه در انتهاي يک سال پيگيري افزايش يافت. ۲ بيمار (۱ درصد) پس از بالون والولوپلاستي فوت نمودند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که بالون والولوپلاستي AS درصورتي که با بالون و وسايل مناسب انجام پذيرد و توسط پزشکان مجرب در اين خصوص صورت گيرد و بيماران در سنين پايين تري تحت والولوپلاستي قرار بگيرند، مي تواند روش نسبتا بي خطري باشد.