مقاله بررسي نتايج کوتاه مدت جايگذاري ايمپلنت در ريج هاي باريک متعاقب استفاده از Expander drills در مراجعين به يک کلينيک خصوصي سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج کوتاه مدت جايگذاري ايمپلنت در ريج هاي باريک متعاقب استفاده از Expander drills در مراجعين به يک کلينيک خصوصي سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جايگذاري ايمپلنت
مقاله ريج بي دنداني باريک
مقاله دريل هاي expander

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات منصوري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از مشکلات شايع در قرار دادن ايمپلنت هاي دنداني ضخامت کم ريج بي دندان و نگراني از نتايج درماني آن است. لذا هدف از اين مطالعه تعيين نتايج کوتاه مدت کلينيکي و راديوگرافي جايگذاري ايمپلنت در ريج هاي باريک متعاقب استفاده از Expander drills در بيماران مراجعه کننده به يک مطب خصوصي در تهران در سال ۱۳۸۷ بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تعداد ۱۵ ايمپلنت در ۸ بيمار در ناحيه بي دنداني با قطر کمتر از ۶ ميليمتر قرار داده شد. جهت افزايش ضخامت ريج از expander drill ساخت کارخانه BTI اسپانيا، با دور ۵۰ rpm بدون شستشو استفاده گرديد. در صورت نياز graft و membrane قرار داده شد. ميزان تحليل استخوان و لقي ايمپلنت به وسيله پريوتست پس از ۴ ماه مورد ارزيابي قرار گرف.
يافته ها: تحقيق روي تعداد ۸ بيمار در سنين ۱۴±۴۹٫۷ با تعداد ۱۵ ايمپلنت قرار گرفت. دوره التيام براي همه موارد سپري شد. علامتي از راديولوسنسي اطراف Fixture، درد، ترشح چرک و عفونت ديده نشد. ميزان تحليل استخوان در ناحيه کرست (۰٫۴±۰٫۲) ميليمتر گزارش شد. متوسط PTV (0.9±-۲٫۵) تعيين گرديد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که حداقل در کوتاه مدت نتايج درمان خوب و قابل قبول مي باشد، بررسي نتايج طولاني مدت آن را توصيه مي نمايد.