مقاله بررسي نحوه اسناد گزاره هاي ديني و نقش آن در تعارض علم و دين (با رويکرد به ديدگاه امام محمد غزالي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۸۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه اسناد گزاره هاي ديني و نقش آن در تعارض علم و دين (با رويکرد به ديدگاه امام محمد غزالي)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض علم و دين
مقاله تاويل
مقاله ديدگاه غزالي
مقاله گزاره هاي ديني
مقاله گزاره هاي علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شانظري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي نظري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعارض علم و دين از چالش هاي اساسي فرا روي عالمان ديني از گذشته تاکنون بوده و هست. آنان همواره در پي تبيين سازش ميان اين دو مقوله بوده اند. از جمله امام محمد غزالي تلاش هاي فراواني در اين زمينه انجام داده و از تاويل، در جهت حل تعارض علم و دين بهره برده است. در مقاله حاضر، نخست به راهکارهاي عمده در مساله تعارض علم و دين اشاره شده و پس از آن ديدگاه غزالي در اين خصوص، تبيين گرديده و در ادامه به نگرش نويني که برگرفته از راي غزالي است، اشاره مي شود.
اين رويکرد، راه رهايي از مشکل تعارض علم و دين را در تصحيح نگرش ما به گزاره هاي علمي و ديني مي داند. طبق اين نظر گزاره هاي علمي، گزاره هايي ظني هستند، نه قطعي. و معرفت حاصله از گزاره هاي ديني نيز غالبا معرفتي ظني بوده، نه يقيني، از اين رو، دليلي بر ترجيح يکي از اين دو گزاره بر ديگري وجود ندارد و بايد تعارض را به حال خود واگذاشت و از اين طريق، هيچ چالشي براي دين به وجود نمي آيد، زيرا فهم ما از گزاره هاي ديني، فهمي ظني است و اسناد معناي درک شده، به شارع، اسنادي ظني مي باشد. بنابراين گزاره هاي علمي ولو قطعي باشند، توانايي ابطال و تکذيب گزاره هاي ديني را نخواهد داشت. زيرا نهايتا تعارض علوم بشري با نوعي فهم از دين است که انتساب قطعي به دين و شارع ندارد.