مقاله بررسي نشر آلودگي هيدروكربني در خاك محدوده پالايشگاه سرخون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نشر آلودگي هيدروكربني در خاك محدوده پالايشگاه سرخون
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيرزميني
مقاله آلودگي
مقاله هيدروکربن
مقاله پالايشگاه
مقاله ميعانات گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: شايگان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: باي بوردي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري علي
جناب آقای / سرکار خانم: آتش جامه ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي چگونگي استقرار کنوني آلودگي هيدروکربني و پيش‏بيني شماي پراکنش سه بعدي آن در خاک اطراف پالايشگاه سرخون بود. به اين منظور حفر گمانه ها، نمونه برداري و سنجش مقدارکل آلاينده هيدروکربني و نفتي انجام شد. پهنه بندي و تهيه نقشه هاي زمين آماري نشر آلودگي با نرم افزارهاي Surfer و Arc GIS و شبيه سازي با نرم افزار MATLAB صورت گرفت. نتايج نشان داد که به علت نبود سفره آب زيرزميني و بالا بودن سخت کفه هاي غيرقابل نفوذ، به طور عمده انتقال و نشر آلودگي در خاک، از ناحيه محصور بالاي سخت کفه و به وسيله نشر ميعانات گازي است. نتايج به دست آمده از گمانه ها، پهنه ترابري آلاينده هاي هيدروکربني را براي TOG و TPH از ۳۶۳۳ و ۲۶۱۲ ميلي گرم بر کيلوگرم خاک در مجاورت چاله سوزان شمالي تا ۷ و ۴ ميلي گرم بر کيلوگرم خاک در جنوب غربي پالايشگاه نشان داد. سويه ترابري آلاينده ها از محل چاله هاي سوزان با تمايل بيشتر به سمت شرق و متناسب با شيب لايه هاي زمين به طرف رودخانه شور بود و نشر آلايندگي TOG، شدتي بيشتر ليکن با سويه هاي هم روند TPH نشان داد. افزايش ناگهاني مقدار آلودگي هاي هيدروکربني در قسمت شرقي، به شکستگي قبلي لوله فاضلاب در اين قسمت نسبت داده شد. بررسي نشر عمقي نشان داد، بيشترين شدت نشر تا عمق بي بعد ۰٫۲ بوده و با افزايش عمق نفوذ، مقدار آلودگي به شدت کاهش يافت که بيانگر استقرار بخش اعظم آلودگي در لايه هاي سطحي تر خاک بود. نتايج مدل سازي نشان داد با توجه به مکانيزم انتقال آلاينده هاي منطقه، در صورت افزايش دبي آب ورودي به چاله سوزان خطر افزايش مقياس آلودگي جدي است، بنابراين بايد تمهيدات مناسب جهت جلوگيري از گسترش آلودگي در نظر گرفته شود.