مقاله بررسي نظام ارزشيابي عملکرد کارکنان ناجا (تعرفه ن پ ۲) از ديدگاه مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نظام ارزشيابي عملکرد کارکنان ناجا (تعرفه ن پ ۲) از ديدگاه مديران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان
مقاله افسران ارشد
مقاله افسران جز
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سيداميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزشيابي يکي ازابزارهاي مهم و موثر مديريت درجهت دستيابي به اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري درخصوص عملکرد کارکنان يك سازمان مي باشد. با اعمال صحيح اين وسيله نه تنها اهداف و ماموريت هاي سازمان به کارآيي مطلوب مي رسد بلکه منافع کارکنان و جامعه نيز تامين مي شود. به عبارت ديگر به طور مختصر مي توان گفت که ارزشيابي رمز موفقيت مديريت است.
اين مقاله با هدف بررسي نظام ارزشيابي عملکرد کارکنان ناجا از ديدگاه مديران انجام شده است. بدين منظور با استفاده از نظريه هاي مربوط به ارزشيابي عملكرد كاركنان، شاخص هاي مطلوب بدست آمده و با شاخص هاي ارزشيابي عملكرد كاركنان در ناجا كه در حال حاضر مورد استفاده است؛ مقايسه گرديده است. در پايان پيشنهادهاي کاربردي براي بهبود وضعيت ارزيابي عملکرد ارايه شده است.