مقاله بررسي نظرات مردم درباره الگوهاي مصرف در جامعه و نقش رسانه در اصلاح آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نظرات مردم درباره الگوهاي مصرف در جامعه و نقش رسانه در اصلاح آنها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه
مقاله سبک زندگي مصرفي
مقاله مصرف
مقاله مصرف گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معدن دار ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شكيبا عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، به بررسي نظر مردم تهران درباره مصرف گرايي و ضرورت اصلاح الگوي مصرف و همچنين نقش صداوسيما در اين زمينه پرداخته است. در اين تحقيق که به شيوه پيمايش صورت گرفته است. ۸۴۹ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالاي تهراني به روش خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب و براي سنجش نظر آنان درباره الگوي مصرف و موضوعات مرتبط با آن از پرسشنامه اي محقق ساخته استفاده شد. يافته ها نشان داد که ۸۴٫۵ درصد از افراد نمونه، ميزان تجمل گرا بودن و همچنين ۹۳ درصد ضرورت اصلاح الگوي مصرف را در حد «زياد و خيلي زياد» دانسته اند. از نظر پاسخگويان مهم ترين دليل تجملاتي شدن شيوه زندگي مردم، چشم و همچشمي و مهم ترين پيامدهاي اصلاح نشدن الگوي مصرف، هدر رفتن امکانات و کمبود منابع و همچنين مشکلات اقتصادي (گراني و تورم) است. به اعتقاد پاسخگويان، آب، برق و سوخت بيشتر از امکانات ديگر به شيوه نادرست مصرف مي شود، همچنين فرهنگ سازي و آموزش مردم از مهم ترين پيشنهادهاي آنان به دست اندرکاران صداوسيما براي اصلاح الگوي مصرف است.