مقاله بررسي نظريه اين هماني ذهن و مغز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۱۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نظريه اين هماني ذهن و مغز
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حيات بعد از مرگ
مقاله اين هماني
مقاله ابن هماني ذهن و مغز
مقاله فيزيکاليسم
مقاله فيزيکاليسم فروکاهش گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از منظر بسياري از فيلسوفان دين و متکلمان مهم ترين مبناي نظري باور به حيات بعد از مرگ، نظريه دوگانه انگاري نفس و بدن است. امروزه فيزيکاليسم مهمترين چالش در برابر اين نظريه است. فيزيکاليسم نظريه اي است که نفس و حالات نفساني را يا غير واقعي و توهم محض مي داند (فيزيکاليسم حذف گرا) و يا آنها را به امور صرفا مادي فرو مي کاهد (فيزيکاليسم فروکاهش گرا). نظريه «اين هماني ذهن و مغز» يکي از شاخه هاي فيزيکاليسم فروکاهش گرا است. بر مبناي اين نظريه نفس و حالات نفساني چيزي جزء فرايندهاي مغزي و عصب شناختي نيستند، و از اين رو، مرگ جسم به معناي نابودي نفس و حالات نفساني نيز هست. در اين مقاله، ضمن معرفي نظريه اين هماني ذهن و مغز و بيان مباني آن (اصل بسته بودن و اصل امساک)، نشان داده ايم که اصل بسته بودن، اولا قابل اثبات نيست و ثانيا با فرض صحت، به تنهايي در اثبات اين هماني ناتوان است و اصل امساک به جهت تعارض با اصل لايبنيتز قابل به کارگيري در مورد نزاع نيست.