مقاله بررسي نظريه ذوق تاله در مساله وحدت وجود (با نگاهي به آرا دواني و صدرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۵۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نظريه ذوق تاله در مساله وحدت وجود (با نگاهي به آرا دواني و صدرا)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحدت وجود
مقاله اصاله الوجود
مقاله اصاله الماهيه
مقاله انتساب
مقاله ذوق تاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيوم زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل مهم و اساسي در زمينه وحدت و كثرت وجود، بحث وحدت حقيقي و كثرت اعتباري وجود در وحدت شخصيه، وحدت و كثرت حقيقي در وحدت سنخيه و همچنين وحدت مفهومي يعني وحدت در مفهوم وجود، مي باشد. اين جستارها زمينه ساز ارايه ديدگاه هاي متفاوت پيرامون وحدت وجود گرديده است. ذوق تاله مبناي يكي از دقيق ترين ديدگاهها پيرامون وحدت وجود گرديده كه پايه گذار آن محقق دواني است. پيرامون اين ديدگاه نقض و ابرامهاي بسيار مطرح گرديده كه ملاصدرا حكيم متاله اشكالات متعددي بر آن وارد نموده است. در اين ديدگاه نظريه مشهور اصاله الوجود مورد كاوش و آسيب شناسي قرار گرفته و اصاله الماهيه هم مردود انگاشته شده است است؛ بلكه گرچه قيام وجود به ماهيت در ممكنات غيرقابل قبول است ولي موجوديت ممكنات به معناي انتساب ماهيت به وجود است. نوشتار حاضر مي كوشد تا با بررسي تفصيلي ساختار نظريه ذوق تاله، اشكالات وارد شده بر آن بويژه مطروحات ملاصدرا را تبيين نموده و مقصود دواني در اين باره را بازخواني نمايد و نيز قرابت نظريه مذكور را با نظريه وحدت شخصيه وجود عرفا مورد بررسي قرار دهد.