مقاله بررسي نظري پژوهش هاي سرمايه اجتماعي در جامعه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نظري پژوهش هاي سرمايه اجتماعي در جامعه ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله مشاركت اجتماعي
مقاله شبكه ها
مقاله هنجارها
مقاله نظري
مقاله پژوهش
مقاله ديالكتيك
مقاله عيني
مقاله ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي صومعه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن تنهايي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي مفهومي كلان است كه دربرگيرنده ابعادي مانند اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و هنجارها است. سرمايه اجتماعي از ويژگي خودزايي و خودمولدي برخوردار است، به اين معنا كه با استفاده مناسب از آن، زمينه براي توليد و تقويت آن فراهم مي شود. بنابراين پرداختن به موضوع سرمايه اجتماعي، نيازمند پژوهشي دقيق و ژرف است. در اين مقاله تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي مطرح مي شوند و سپس چارچوب نظري – با استفاده از نظريه نظريه پردازاني همچون جورج زيمل، هربرت بلومر، آنتوني گيدنز، پير بورديو، جيمز كلمن، فرانسيس فوكوياما و رابرت پاتنام – ارايه مي شود و در آخر به نقد تحقيقات انجام شده (داخلي و خارجي) بر اساس چارچوب نظري پرداخته مي شود. نتيجه اي كه از اين مطالعه به دست آمد بيانگر آن است كه براي سنجش مفهوم سرمايه اجتماعي، مراجعه به مردم و كشف ابعاد آن از ديدگاه و نگرش مردم ضروري است.