مقاله بررسي نظر دانشجويان ترم ۱۲ و بالاتر در مورد ميزان انطباق دروس نظري با آموزشهاي کلينيکي و عوامل مرتبط با آن در واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نظر دانشجويان ترم ۱۲ و بالاتر در مورد ميزان انطباق دروس نظري با آموزشهاي کلينيکي و عوامل مرتبط با آن در واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروکولوم آموزشي
مقاله انطباق آموزش نظري با عملي
مقاله آموزش نظري
مقاله آموزش عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نيره
جناب آقای / سرکار خانم: حراجي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي فتاحي فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به نگراني ها در مورد عدم انطباق آموزشهاي عملي با آموزشهاي نظري دروس و عوارض شناخته شده آن در کيفيت آموزش و عدم اطلاع از وضعيت آن در دانشگاه متبوع و به منظور تعيين نظر دانشجويان در مورد ميزان انطباق آموزشهاي کلينيکي با دروس نظري و عوامل مرتبط با آن اين تحقيق روي دانشجويان ترم ۱۲ و بالاتر واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در سال۸۷ اجرا شد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش cross sectional روي کليه دانشجويان ترم ۱۲ و بالاتر انجام گرفت. تعداد دانشجويان در زمان بررسي ۱۴۴ نفر بودند که کليه آنها مورد بررسي قرار گرفتند. از روي ليست به هنگام دانشجويان با مراجعه به آنها و کسب موافقت آنها براي همکاري با طرح نظر آنها در مورد ميزان انطباق آموزشهاي کلينيکي با دروس نظري مورد بررسي قرار گرفت. درسهايي که در بخشهاي يازده گانه به صورت تئوري و عملي ارایه مي شدند و فقط آخرين واحد عملي انتخاب شدند تعداد واحد عملي آنها ۱۵ واحد بود. و از دانشجو خواسته شد که آيا اين سرفصلها را در آموزش عملي و آموزش نظري داشته اند يا خير و نحوه آموزش هر يک را در چهار طيف کاملا انطباق داشته، داشته، کمي داشته و نداشته انتخاب نمايند. عوامل مرتبط در اين تحقيق شامل جنس، سن، تاهل، ميزان علاقه به رشته، ترم تحصيلي، نمره علوم پايه، معدل کل دوره، اشتغال، نحوه زندگي (با يا بدون خانواده) و سطح سواد والدين بود. ميزان انطباق نظر دانشجويان نسبت به آموزش نظري با عملي بوسيله آزمون اسپرمن تعيين گرديد و نقش عوامل مرتبط با عدم انطباق با آزمون کاي دومورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي تعداد ۱۳۶ نفر (۹۴٫۴ درصد) دانشجوي واجد شرايط از ۱۴۴ نفر آنها انجام گرفت. ميزان انطباق آموزش نظري با آموزش عملي از نظر دانشجويان در بخشهاي مختلف از حداقل۰٫۹۷  تا ۰٫۹۹ بود که ميزان همبستگي آندو عالي بوده و ميزان عدم رضايت از کيفيت آموزش نظري بر مبناي کروکولوم ترم حداکثر ۶۳ درصد در بخش تشخيص و حداقل ۱۰ درصد در بخش پروتز ثابت و عدم رضايت از کيفيت آموزش عملي حد اکثر ۷۸ درصد در بخش تشخيص و حداقل ۱۰ درصد در بخش پروتز ثابت بود. دانشجويان شاغل و نيز دانشجويان دور از خانواده ميزان عدم انطباق آموزش را بيشتر برآورد کردند(p<.001) .
نتيجه گيري: بنظر ميرسد ميزان انطباق آموزشهاي نظري و عملي از نظر دانشجويان نازل بوده و ميزان همبستگي آنها عالي بود. اقدامات لازم براي مشکل مطروحه را مصرا درخواست و پيشنهاد مينمايد .