مقاله بررسي نقاط قوت و ضعف دوره كارآموزي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقاط قوت و ضعف دوره كارآموزي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآموزي
مقاله آموزش عملي
مقاله يادگيري تجربي
مقاله آموزش کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مريدالسادات پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتقاي فرصت هاي يادگيري تجربي و عملي از طريق دوره هاي کارآموزي، ساز و کار مناسبي براي بهبود کيفيت آموزش کشاورزي به شمار مي رود. هدف اين تحقيق، بررسي نقاط قوت و ضعف دوره کارآموزي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران بوده است. اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده است و جامعه آماري اين تحقيق، آن دسته از دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران را شامل مي شد که دوره کارآموزي خود را در سال تحصيلي ۱۳۸۳-۸۴ گذرانده بودند. تعداد کل جامعه آماري تحقيق ۱۵۰ نفر بود که براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از روش تمام شماري استفاده گرديد. يافته هاي اين تحقيق حاکي از آن است که کسب مهارت هاي عملي، ايجاد ارتباط بين تئوري و عمل در آموزش کشاورزي، آشنايي و کسب تجربه از افراد مجرب در محيط هاي کاري، افزايش وسعت ديد درباره رشته تحصيلي و بهبود مهارت هاي ارتباطي-اجتماعي از نقاط قوت و مشکلات مربوط به همکاري مراکز و سازمان هاي پذيرنده کارآموز، مشکلات ناشي از گروه هاي آموزشي و دانشکده، نبود تسهيلات و امکانات رفاهي و نبود سازوکاري براي پرداخت حق الزحمه به کارآموزان، از نقاط ضعف عمده دوره هاي کارآموزي به شمار مي رود.