مقاله بررسي نقدشوندگي سهام در زمان انتشار گزارشهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقدشوندگي سهام در زمان انتشار گزارشهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت درخواستي خريد
مقاله قيمت پيشنهادي فروش
مقاله شکاف قيمتي سهام
مقاله عمق قيمتي سهام
مقاله دفعه هاي گردش سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي نژاد آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي اثر انتشار گزارشهاي مالي بر نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براي اين منظور، نقدشوندگي بازار سرمايه در هفت روز معاملاتي قبل از رويداد (انتشار گزارشهاي مالي) با هفت روز معاملاتي بعد از رويداد مورد مقايسه قرار گرفت. براي اين پژوهش از اطلاعات ۵۷ شرکت طي دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۱استفاده شده است. نقد شوندگي سهام در اين پژوهش با استفاده از سه شاخص اندازه گيري گرديده است. هم چنين براي آزمون فرضيه هاي پژوهش، هر دو روش مقطعي و تجمعي به کار رفته است. نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد که بين ميانگين شکاف نسبي قيمت قبل و بعد از انتشار گزارشهاي مالي تفاوت هست. هم چنين بين ميانگين عمق قيمتي سهام قبل و بعد از انتشار گزارشهاي مالي تفاوت هست. با اين حال، بين ميانگين دفعات گردش سهام قبل و بعد از انتشار گزارشهاي مالي تفاوتي نيست.