مقاله بررسي نقش اختلاط جريان ها در طراحي بهينه شبکه آب و انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش اختلاط جريان ها در طراحي بهينه شبکه آب و انرژي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمينه سازي هم زمان مصرف آب و انرژي
مقاله سامانه هاي نوع اول
مقاله سامانه هاي نوع دوم
مقاله اختلاط جريان ها
مقاله اختلاط غيرهم دما
مقاله انتقال حرارت مستقيم
مقاله انتقال حرارت غير مستقيم
مقاله فناوري پينچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عميدپور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سوفاري سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب و انرژي دو منبع مهم مورد نياز صنايع فرايندي هستند. در زمينه تحليل همزمان مصرف آب و انرژي دو کار مهم يکي با بهره گيري از روش هاي مفهومي و ابزار ترسيمي و ديگري با استفاده از برنامه ريزي رياضي صورت گرفته است. در مقاله قبلي نشان داده شد رويه به کارگرفته شده در دو روش مذکور هميشه به هدفگذاري بهينه منجر نمي شود و يک روند درست براي دستيابي به اين هدف ارايه شد. در اين مقاله ابتدا به موضوع بسيار مهم اختلاط و نقش آن در بهينه سازي انرژي شبکه هاي آب پرداخته شده و نشان داده مي شود که با استفاده از اختلاط مناسب جريان ها، مي توان شبکه اي با حداقل ظرفيت و تعداد مبدل مورد نياز طراحي کرد. سپس با استفاده از ترکيبي از مدل هاي رياضي و روش هاي مفهومي اصلاح شده مراحل هدف گذاري، طراحي شبکه آب و طراحي شبکه انتقال حرارت غير مستقيم و مستقيم براي سامانه هاي معمول با هدف کمينه کردن تعداد مبدل هاي حرارتي انجام مي پذيرد. نتيجه هاي شبيه سازي، بهبودهاي نسبي را در مقايسه با نتيجه هاي روش هاي قبلي نشان مي دهد.