مقاله بررسي نقش انرژي در ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش انرژي در ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش كشاورزي
مقاله توليد
مقاله عليت
مقاله شدت انرژي
مقاله ارزش افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چهار دهه اخير، مصرف انرژي در بخش كشاورزي ايران با نرخي فراتر از رشد توليد اين بخش افزايش يافته و يکي از عامل هاي آن، پرداخت يارانه انرژي است. با توجه به بار مالي بالاي انرژي براي دولت، تجديد نظر در الگوي استفاده از انرژي ضرورت دارد. اين مطالعه با هدف تحليل نقش انرژي در ارزش افزوده بخش كشاورزي صورت گرفته و روش مورد استفاده شامل برآورد تابع توليد، عليت و تغييرات شدت مصرف انرژي مي باشد. داده هاي مورد استفاده به صورت سري زماني در سال هاي ۸۴ -۱۳۵۳ مي باشد. نتايج تخمين تابع توليد نشان داد كه انرژي بر توليد بخش كشاورزي اثر معني دار داشته و ۱۰ درصد افزايش در مصرف انرژي، توليد را به ميزان ۴٫۱ درصد افزايش مي دهد. همچنين، مشخص شد كه مصرف انرژي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي و زير بخش هاي آن (به جز زير بخش جنگلداري) اثر مثبت دارد، اما ارزش افزوده اثري بر مصرف انرژي ندارد. همچنين، يافته ها نشان داد که هر چند كاهش قيمت انرژي موجب افزايش شدت مصرف انرژي شده، اما رشد فناوري و جايگزيني نهاده هاي سرمايه و نيروي كار مي تواند موجب كاهش شدت مصرف انرژي در بخش كشاورزي شود.