مقاله بررسي نقش ترتيب تولد و سبک دلبستگي در وابستگي به مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ترتيب تولد و سبک دلبستگي در وابستگي به مواد مخدر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترتيب تولد
مقاله سبک دلبستگي
مقاله پرسشنامه سيمپسون
مقاله مصرف کنندگان مواد مخدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: برشان اديبه
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي نقش ترتيب تولد و سبک دلبستگي در وابستگي به مواد مخدر در بين مراجعه کنندگان به کلينيک هاي ترک اعتياد شهر کرمان پرداخته شده است. نمونه اين پژوهش ۱۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر (۶۰ نفر مرد و ۴۰ نفر زن) و ۱۰۰ نفر (۶۰ نفر مرد و ۴۰ نفر زن) افراد سالمي مي باشند که در پرسشنامه سلامت روان (GHQ) نمره زير ۲۳ کسب نموده اند.
فرضيات پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک دلبستگي سيمپسون و روش پس رويدادي مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج پژوهش با استفاده از آزمون هاي يومان ويتني و خي دو نشان داد که ۷۱ درصد مصرف کنندگان فرزند وسط خانواده بوده و مصرف کنندگان داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا درصد بيشتري از افراد نمونه را نسبت به مصرف کنندگان داراي سبک دلبستگي ايمن به خود اختصاص داده اند.
جنسيت تاثيري در تفاوت سبک هاي دلبستگي افراد سالم و مصرف کننده مواد مخدر نداشته، ضمنا بين سبک هاي دلبستگي مصرف کنندگان مواد مخدر و افراد سالم تفاوت معني داري وجود دارد.