مقاله بررسي نقش تعديل گر ابعاد فرهنگي و ماهيت حرفه در ارتباط ميان مفروضات تئوري کارگزاري و ويژگيهاي قراردادهاي جبران خدمات (مطالعه موردي در صنعت خودرو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۲۵۷ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش تعديل گر ابعاد فرهنگي و ماهيت حرفه در ارتباط ميان مفروضات تئوري کارگزاري و ويژگيهاي قراردادهاي جبران خدمات (مطالعه موردي در صنعت خودرو)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قراردادهاي جبران خدمات
مقاله تئوري كارگزاري
مقاله ابعاد فرهنگي
مقاله ويژگي هاي حرفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوردرويشي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش فرايند انعطاف پذير کردن سيستمهاي مديريتي، از جمله سيستم جبران خدمات، ضرورت بررسي تئوريک و شناخت متغيرهاي کليدي موثر بر طراحي سيستم جبران خدمات انعطاف پذير مطرح مي شود. هدف مقاله بررسي توانايي تئوري کارگزاري در تبيين مسايل مربوط به جبران خدمات با لحاظ کردن متغيرهاي تعديل گر زمينه فرهنگي و ماهيت حرفه در سازمانهاي ايراني مي باشد.
طرح/متدلوژي: در اين مقاله يک مدل مفهومي توسعه داده شده که رابطه متغير مستقل يعني مفروضات تئوري کارگزاري و متغير وابسته، يعني ويژگيهاي سيستم جبران خدمات (ساختار موجود جبران خدمات و تمايل کارگزاران به ترکيب اين ساختار) را با دخالت متغيرهاي تعديل گر (ابعاد فرهنگي و نوع حرفه) در دو شرکت فعال در صنعت خودرو (با حرفه توليدي و حرفه خدماتي) آزمون کرده است. لازم به ذکر است که مفروضات تئوري کارگزاري تا به حال در کشور ايران آزمايش نشده است.
يافته ها: آزمون فرضيات، بعضي از مفروضات تئوري کارگزاري را تاييد مي کنند. يافته ها نشان مي دهند که بعضي از پيش بينيهاي تئوري کارگزاري توسط ابعاد فرهنگي تحت الشعاع قرار گرفته و همين طور بعضي ازويژگيهاي حرفه رابطه مفروضات تئوري کارگزاري با سيستم جبران خدمات را تعديل کرده است.
نتيجه گيري: لحاظ کردن مفروضات تئوري کارگزاري با توجه به ابعاد فرهنگي و شرايط حرفه در تنظيم قراردادهاي جبران خدمات مي تواند در بهبود سيستم حقوق و دستمزد شرکتهاي ايراني اثر بخش باشد و از مشکلات و هزينه هاي کار گزاري بکاهد.