مقاله بررسي نقش جمعيت هلال احمر در کنترل و پيشگيري از عفونت HIV و ايدز (مورد مطالعه: استان هاي کردستان، کرمانشاه، گلستان و همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۵۴ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش جمعيت هلال احمر در کنترل و پيشگيري از عفونت HIV و ايدز (مورد مطالعه: استان هاي کردستان، کرمانشاه، گلستان و همدان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HIV
مقاله ايدز
مقاله هلال احمر
مقاله کنترل
مقاله پيشگيري
مقاله مراکز مشاوره
مقاله آموزش و اطلاع رساني
مقاله مشاوره
مقاله حمايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اويسي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: خوشفر غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ايدز در حال تبديل شدن به مساله حاد بهداشتي و اجتماعي در كشور مي باشد. هدف اصلي اين مقاله، مطالعه نقش جمعيت هلال احمر در كنترل و پيشگيري از عفونت HIV و ايدز است.
روش ‌ها: روش تحقيق، توصيفي و ابزار تحقيق، پرسشنامه است. جامعه آماري شامل كليه افرادي است كه تحت پوشش فعاليت ها و اقدامات آموزشي، مشاوره اي و حمايتي جمعيت هلال احمر و مراکز مشاوره بيماري هاي رفتاري وابسته به آن در چهار استان: كردستان، كرمانشاه، گلستان و همدان قرار دارند. تعداد نمونه هاي تحقيق را ۲۲۲ نفر از مراجعان مراکز مشاوره استان هاي چهارگانه فوق تشکيل مي دهند.
يافته‌ ها: ارزيابي پاسخگويان درباره نقش جمعيت هلال احمر در کنترل و پيشگيري از عفونت HIV و ايدز در سطح بالاتر از «متوسط» (۱۵۷٫۳ از ۵) قرار گرفته است.
نتيجه‌ گيري: براي ارتقا نقش و جايگاه جمعيت هلال احمر نبايستي يک بعدي به موضوع کنترل و پيشگيري از عفونت HIV و ايدز نگاه کرد بلکه نگاه سيستمي و توجه به نقش حمايت هاي مختلف مي تواند در سازگاري بيماران با وضعيت بيماري خود و خروج از انزواي اجتماعي و همچنين ايجاد گرايش مثبت نسبت به عملکرد ارگان هاي ذيربط، تاثير به سزايي داشته باشد.