مقاله بررسي نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاثير خانواده
مقاله قبل از ازدواج
مقاله ارتباط با جنس مخالف
مقاله جوانان ايراني
مقاله دختران دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج آبادي فراهاني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: مهريار اميرهوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش شناخت عوامل خانوادگي پيش بيني کننده روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجوي دانشگاه هاي شهر تهران است. تعداد ۱۷۴۳ دانشجوي دختر از چهار دانشگاه بزرگ در تهران با استفاده از روش نمونه  گيري خوشه اي طبقه اي دو مرحله اي و پرسشنامه بي نام محقق ساخته و به روش خود ايفايي وارد مطالعه شدند. به منظور تعيين عوامل پيش بيني کننده ارتباطات دوستي و پيشرفته قبل از ازدواج در سطوح خانوادگي تحليل آماري دو متغيره و چند متغيره انجام شد.
تعداد ۱۴۰۰ دانشجو مجرد بوده و ميانگين سني نمونه مورد بررسي ۴٫۲۱ سال بود. حدود نيمي از دختران ارتباطات دوستي با جنس مخالف را گزارش کرده اند در حالي که کمتر از يک چهارم آن ها ارتباط پيشرفته تر (نوعي تماس جنسي) و حدود يک دهم نزديکي کامل جنسي داشته اند. تحليل آماري نشان داد کنترل سختگيرانه والدين در دوران بلوغ، نگرش آزادانه والدين و احترام کم به نظرات والدين، مهم ترين پيش بيني کننده  هاي دوستي با جنس مخالف در سطح خانواده مي باشند. هم چنين کنترل سختگيرانه والدين، جو نامناسب خانوادگي، نگرش آزادانه والدين و احترام کم به نظرات والدين پيش بيني کننده هاي مهم خانوادگي در نزديکي جنسي با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران مي باشند. اهميت برخورداري از جو و روابط خوب خانوادگي و کنترل و نظارت متعادل والدين بر عملکرد نوجوانان در دوران بلوغ و هم چنين انتقال ارزش ها و اعتقادات توسط والدين به جوانان و بيان انتظارات از جوانان در مورد روابط قبل از ازدواج توسط والدين تاکيد مي گردد.