مقاله بررسي نقش دولت در رشد و گسترش فيزيكي شهر ماسال با تاکيد بر تغيير کاربري اراضي کشاورزي پيرامون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش دولت در رشد و گسترش فيزيكي شهر ماسال با تاکيد بر تغيير کاربري اراضي کشاورزي پيرامون
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله گسترش کالبدي
مقاله ماسال
مقاله کاربري زمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صفري لوحه سرا پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سير تکوين شهر و شهرنشيني در ايران همواره با فراز و نشيب هايي همراه بوده است، اما دگرگوني هاي کمي و کيفي شهرنشيني کشور طي پنجاه سال اخير بسيار متفاوت از پيش از آن است. دولت پس از انقلاب مشروطيت و به ويژه بعد از اصلاحات ارضي، در سياست و اقدامات خرد و کلان خود به رانت نفت تکيه نمود. درآمد حاصل اين رانت در اقتصاد شهرهاي کشور بسيار موثر واقع شد. سرمايه گذاري و درآمد هاي نفتي در شهرها در کنار سياست ها و اقدامات دولت در زمينه زمين و مسکن، اجراي طرح هاي گسترده، توسعه کالبدي، توسعه صنعتي و ايجاد جاذبه هاي متعدد و متنوع در شهر هاي بزرگ و کوچک، موجب رشد تعداد و جمعيت و عملكرد شهرها شد، به نحوي که اين دگرگوني ها سبب شد تا شهرها، بسيار بي قواره گسترش يابند. شهر ماسال از جمله شهرهايي است که پس از انقلاب اسلامي به شدت تحت تاثير سياست هاي دولت قرار گرفته است و به ويژه از سال ۱۳۷۰ به بعد جمعيت و مساحت آن بسيار افزايش يافته است و از آنجا که اين شهر بر بستر زمين هاي کشاورزي قرار گرفته است، با تاثيرپذيري از اقدامات دولت، بخش وسيعي از اراضي کشاورزي پيرامون اين شهر به زير ساخت و ساز و کاربري هاي شهري رفته است.مقاله حاضر کوشيده است به شيوه توصيفي و تحليلي و با استفاده از دو روش کتابخانه اي – اسنادي و ميداني، ضمن بررسي سير پيدايش، تکوين و رشد اين شهر طي چند دهه اخير، مهمترين عوامل و ساز و کارهاي ناشي از اقدامات دولت که در گسترش فيزيکي شهر ماسال موثر بوده است را شناسايي کند و از طرفي نوع و ميزان و جهات گسترش شهر و تاثير آن در تغيير کاربري اراضي کشاورزي پيرامون شهررا معين نمايد.