مقاله بررسي نقش دوگانه رسانه هاي جمعي در پيشگيري و وقوع جرايم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش دوگانه رسانه هاي جمعي در پيشگيري و وقوع جرايم
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله خشونت
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله جرم
مقاله ترس از جرم
مقاله تصوير پليس
مقاله پيشگيري از جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده ملكي اصحاب
جناب آقای / سرکار خانم: افخمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهربر سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در عصر حاضر –که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است- مهم ترين ابزار فعاليت هاي فرهنگي، رسانه هاي جمعي است که نقش آنها در پيشگيري از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متوليان نظم و امنيت اجتماعي قرار گرفته است. جرم شناسان، وسايل ارتباط جمعي را در ذيل عوامل اجتماعي يا محيط انتخابي يا اتفاقي جرم بررسي کرده، بر نقش هاي دوگانه آن در وقوع جرم يا پيشگيري از آن تاكيد دارند و معتقدند اين ابزار در پرورش يا انحراف افکار عمومي نقش مهمي را ايفا مي کند و بهترين وسيله براي روشن شدن اذهان و تنوير افکار عمومي و عقايد هستند. بنابراين ماهيت رسانه هاي جمعي به گونه اي است كه براي جذب مخاطب ناگزيرند مفاهيم مورد نظر و واقعيات را اغراق آميز يا تحريف آميز ارايه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگي انتقال مفاهيم و پيام ها به مردم، نقش موثر در تعيين اشكال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعي بر عهده دارند. هدف اين مقاله شناخت آثار مثبت و منفي رسانه هاي جمعي در پيشگيري از وقوع جرم، باشد كه و استفاده بهينه از آن ها است كه مي تواند عامل موثري در کاهش جرم و جنايت در جامعه باشد.
روش: اين مطالعه از نوع مفهومي مروري (روش اسنادي و كتابخانه اي) است و از طريق فيش برداري و مطالعه كتابخانه اي تعاريف، تحليل ها و نظر پردازي هادر مورد مفاهيم پيشگيري از جرم و رسانه و رابطه بين آنها از كتب و منابع علمي استخراج شد. و در برخي موارد از روش قياسي و استقرا نظري به مساله رابطه جمعي و پيشگيري از جرم پرداخته شد.
يافته ها و نتايج: نتايج نشان مي دهد كه رسانه هاي جمعي از يك طرف (بسته به نحوه انعكاس حوادث و اخبار) توانايي تشديد احساس ناامني، ترويج بزهكاري و تشويق افراد مستعد به ارتكاب جرم را دارند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطلاع رساني و ترويج الگوهاي زندگي سالم، مي توانند در كاهش وقوع جرم وافزايش احساس امنيت موثر باشند. همچنين رسانه مي تواند نقش روان درماني داشته باشد. به طور كلي، طرز نگرش و نگاه مردم به جرم به آنچه كه از طريق رسانه هاي جمعي چاپ و پخش مي شود، بستگي دارد.