مقاله بررسي نقش رسانه ها در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار (با تاکيد بر همگرايي مرزنشينان استان آذربايجان غربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش رسانه ها در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار (با تاکيد بر همگرايي مرزنشينان استان آذربايجان غربي)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همگرايي ملي
مقاله امنيت پايدار
مقاله امنيت مرز
مقاله مرزنشينان
مقاله آذربايجان غربي
مقاله تلويزيون
مقاله راديو
مقاله مطبوعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسانه هاي جمعي، نقشي دوگانه در خصوص جوامع دارند؛ از طرفي با دستكاري و تحريك به تغيير و تهديد بافت اجتماعي يك جامعه مبادرت مي ورزند و نابساماني هاي اجتماعي را دامن مي زنند و از طرفي ديگر مي توانند با مديريت صحيح از ايجاد شكاف هاي اجتماعي جلوگيري كنند. استان آ.غربي به علت داشتن مرز مشترك با سه كشور جمهوري نخجوان، تركيه و عراق آماج بيشترين تاثيرات رسانه اي است. اين جاست كه نياز به رسانه هاي داخلي در جهت بالا بردن امنيت مرزها، كنترل و مديريت محيط، جامعه پذيري سياسي و اجتماعي، ايجاد همبستگي بين اجزاي گوناگون جامعه، همگرايي ملي، حمايت از هنجارهاي اجتماعي و … احساس مي شود.
رسانه هاي جمعي در فرآيند تداخل ضروريات اجتماعي و فرهنگي كه از شتابزدگي تاريخ در عصر ما نشات مي گيرد، مي توانند نقش سازنده داشته باشند. آنها مي توانند از طريق تحكيم و تعميق پيوندهاي مذهبي، ملي، فرهنگي و تاريخي به تشديد توسعه و همبستگي هاي اجتماعي بپردازند. روشن است كه در يك نظام هماهنگ رسانه اي، انسجام و پايداري توسعه و در نتيجه ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار و تقويت امنيت اجتماعي مدنظر است.
اين مقاله با هدف بررسي نقش رسانه ها در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار (با تاکيد بر نقش رسانه هاي استاني آ.غربي در ايجاد همگرايي در بين مرزنشينان اين استان) ارايه گرديده است. ميزان اين تاثير را از ديدگاه خبرگان مرزنشين جويا شده ايم.
نتايج تحقيق حاکي از آن است که تلويزيون در ايجاد همگرايي (۴ عامل «جامعه پذيري»، «تقويت همبستگي و جلوگيري از واگرايي»، «تقويت ارزش هاي ملي» و «تقويت ارزش هاي اسلامي»)، راديو فقط بر ۲ عامل «تقويت ارزش هاي ملي» و «تقويت ارزش هاي اسلامي» اثر معني داري دارند و مطبوعات بر هيچ يك از اين عوامل اثر معني داري ندارند. بيشترين تاثير رسانه ها در اين زمينه، بر مرزنشينان شهر سلماس و کمترين تاثير بر مرزنشينان شهر پيرانشهر بوده است.
از بين برنامه هاي مختلف رسانه اي «تهيه و پخش فيلم ها و سريال هاي پليسي» و «پخش گزارش هاي خبري از قبيل حوادث مرزي و …» بيشترين تاثير را داشته اند.