مقاله بررسي نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري تحول آفرين
مقاله توانمندسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم توجه فزاينده به توانمندسازي کارکنان، درک و شناخت کم تري وجود دارد از اين که چگونه فرايند توانمندسازي کارکنان اتفاق مي افتد، چه فرايند هاي شناختي و رواني مباني توانمند سازي کارکنان را شکل مي دهند و چه متغير هاي سازماني توانمندسازي کارکنان را پيش بيني و تعيين مي کنند. هر چند انديشمندان و نويسندگان زيادي بر نقش مهم و حياتي رهبري در فرايند توانمندسازي تاکيد ورزيده اند، اما مطالعات علمي کم تري آثار رفتارهاي رهبري را بر توانمندسازي کارکنان بررسي کرده اند. اين تحقيق با به کارگيري تئوري ها و ادبيات موجود به دنبال پاسخ به اين سوال است که چگونه رهبران تحول آفرين کارکنان را توانمند مي کنند؟
با استناد به اطلاعات جمع آوري شده ، تحقيق حاضر نشان مي دهد که رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان بسيار تاثيرگذار است و ارتباط معناداري با احساس شايستگي، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس داشتن اعتماد به ديگران دارد.