مقاله بررسي نقش زيست محيطي مراتع در توسعه پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش زيست محيطي مراتع در توسعه پايدار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيست
مقاله مرتع
مقاله توسعه پايدار
مقاله نقش زيست محيطي
مقاله فرسايش خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراتع در مقام يكي از منابع طبيعي تجديدپذير، داراي نقشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي هستند. به شرط برنامه ريزي معقول و منطقي همراه با مديريت مناسب در بهر ه برداري از مراتع، اين منابع طبيعي مي توانند در امر توسعه پايدار محيطي موثر واقع شوند. متاسفانه مراتع كشور ما به دلايل متعدد در چند دهه اخير به طوري فزاينده در معرض تخريب و نابودي قرار گرفته اند به گونه اي كه اصلاح و احياي مجدد آنها به سالها وقت و هزينه بسيار هنگفت نياز دارد. در بسياري از موارد، اين تخريب بيش از آنكه معلول عوامل طبيعي همچون خشكسالي و تغيير شرايط جوي باشد، معلول عملكرد غيرمعقول و غيرعلمي انسان در بهره برداري از اين منابع است.
يكي از مهمترين نـقشهاي مراتع در امر توسعه پايدار در بعد زيست محيطيِ توسعه پايدار (ecological sustainable development) آشكار مي شود؛ به اين معني كه مراتع قادرند كه جلوي بسياري از واكنشهاي منفي طبيعت از جمله ريزش نزولات جوي شديد را بگيرند، زيرا كه پوشش سبز گياهي اولا باعث مي شود كه قطرات باران با شدت كمتر به سطح زمين برخورد كنند و، در نتيجه، خاك كمتري متلاشي شود. ثانيا، ريشه هاي گياهان، ميزان خلل و فرج خاك را افزايش مي دهند و، بدين ترتيب، موجبات نفوذ آب به داخل زمين فراهم مي آيد و جريانات زيرزميني تقويت مي شوند. از ديگر نقشهاي زيست محيطي مراتع در حفاظت محيط و توسعه پايدارِ ناحيه اي مي توان به مواردي همچون نقش مراتع دركاهش فرسايش و رسوب، جلوگيري از پرشدن مخازن سدها، حفظ و تدوام حيات وحش، تعادل زيست محيطي، تلطيف هوا، سلامت محيط زيست و تقويت سفره هاي آب اشاره كرد كه هر كدام از اين موارد در توسعه پايدار نواحي و كشورها بسيار مهم است. بر اين اساس در اين مقاله به بررسي اين عوامل مي پردازيم. اين تحقيق از نوع توصيفي ـ تحليلي است كه در آن براي بيان نقش زيست محيطي مراتع در توسعه پايدار از منابع كتابخانه اي و آمار موجود استفاده شده است.