مقاله بررسي نقش ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و توان ترکيب منابع بر اثر بخشي انتقال تکنولوژي در بنگاه هاي ايراني توليدکننده تجهيزات برق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و توان ترکيب منابع بر اثر بخشي انتقال تکنولوژي در بنگاه هاي ايراني توليدکننده تجهيزات برق
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر بخشي انتقال تکنولوژي
مقاله انتقال تکنولوژي (جذب و توسعه)
مقاله بنگاه هاي ايراني توليد کننده تجهيزات برق
مقاله ساختار سازماني
مقاله فرهنگ سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين ناصري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نامدارزنگنه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: باقري نژاد جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه انتقال تکنولوژي هاي جديد و برتر يکي از راهکار هاي مهم حفظ مزيت رقابتي در بنگاه ها محسوب مي شود. با توجه به نرخ بالاي شکست پروژه هاي انتقال تکنولوژي در بسياري از بنگاه ها، توجه به شناسايي عوامل بازدارنده و تسريع کننده جذب و توسعه تکنولوژي از اهميت به سزايي برخوردار است. يکي از عوامل مهم در شکست پروژه هاي انتقال تکنولوژي، عوامل سازماني يا توان مندي سازماني بنگاه ها در ايجاد سازگاري بين تکنولوژي هاي تازه وارد با ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و منابع سازماني مي باشد.
در اين مقاله نقش توان مندي سازماني بر اثر بخشي انتقال تکنولــوژي در بنگاه هاي ايراني اندازه گيري شده است. براي نيل به اين هدف، ابتدا متغير ها يا شاخص هاي تشکيل دهنده توان مندي سازماني در بنگاه هاي ايرانــي شناسايي و سپس براي انــدازه گيري ميزان موفقيت بنگاه در جذب تکنولوژي، اقدام به شناسايي متغير هاي تشکيل دهنده اثر بخشي انتقال تکنولوژي در بنگاه هاي ايراني مورد نظر شده است. در نهايت آثار توان مندي سازماني و متغير هاي آن بر اثربخشي انتقال تکنولوژي و متغير هاي آن اندازه گيري شده است.