مقاله بررسي نقش ساختار مواد فعال سطحي بر اندازه دانه هاي پلي استايرن انبساطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ساختار مواد فعال سطحي بر اندازه دانه هاي پلي استايرن انبساطي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليمرشدن تعليقي
مقاله عامل پراکنده ساز
مقاله پلي استايرن انبساطي
مقاله سديم دودسيل بنزن سولفونات خطي و غير خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: محبعلي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرشمس كار كبري
جناب آقای / سرکار خانم: صيادنژاد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پور صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند پليمر شدن تعليقي، امروزه نيز به عنوان يك روش توسعه يافته در توليد پليمرهاي دانه اي شكل به شمار مي رود. در اين پژوهش تاثير ساختارهاي شيميايي متفاوت گروه الکيل در سديم دودسيل بنزن سولفونات بر کنترل رشد دانه هاي پلي استايرن انبساطي در فرايند پليمرشدن تعليقي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه ها نشان داد، در فرايند پليمر شدن تعليقي پلي استايرن، هنگامي كه سديم دودسيل بنزن سولفونات خطي با سديم دودسيل بنزن سولفونات شاخه دار با درصد وزني ماده فعال يکسان جايگزين مي شود، رشد دانه ها افزايش يافته و پايداري تعليق به شدت کاهش مي يابد. همچنين عملكرد پراکنده سازهاي معدني نظير تري کلسيم فسفات تحت تاثير قرار گرفته و تضعيف مي شود. به علت مصرف اضافي تري كلسيم فسفات، حداکثر فراواني در توزيع پلي استايرن انبساطي از ۱/۷۶ درصد به ۷/۴۹ درصد رسيد و پراكندگي توزيع اندازه دانه ها بيشتر شد.