مقاله بررسي نقش سن در پيش آگهي سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش سن در پيش آگهي سرطان پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله پيش آگهي
مقاله سن
مقاله درجه بندي بافتي
مقاله گره لنفاوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فلاح
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرطان پستان، شايع ترين بدخيمي در زنان است. گرچه ارتباط شيوع بيماري با افزايش سن، مساله اي كاملا شناخته شده است، ولي نقش سن در پيش آگهي بيماري مورد اختلاف نظر مي باشد. در اين مطالعه، ويژگي هاي بيولوژيك (اندازه تومور، تعداد گره هاي لنفاوي درگير توسط تومور و درجه بندي بافتي تومور) سرطان پستان در ۱۰۳ بيمار بستري شده در بيمارستان شهيد مصطفي خميني تهران بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه ارتباط مستقيمي بين فاكتورهاي بيولوژيك در سرطان پستان با يكديگر وجود داشته و ارتباط معكوسي بين تمامي آنها و سن بيمار ديده مي  شود .(P<0.05) براين اساس نتيجه گيري شد كه سرطان پستان در بيماران جوان خصوصيات بيولوژيك بدتري داشته و پيش آگهي بدتري در مقايسه با بيماران ميانسال يا سالمند دارد.