مقاله بررسي نقش سيستم مديريت انرژي در بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع كاني غيرفلزي (مطالعه موردي: كارخانه سفال و آجرماشيني تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش سيستم مديريت انرژي در بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع كاني غيرفلزي (مطالعه موردي: كارخانه سفال و آجرماشيني تبريز)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت انرژي
مقاله بهينه سازي مصرف انرژي
مقاله انرژي فسيلي
مقاله صنايع كاني غيرفلزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فسقنديس غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكراني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه و بررسي منابع مختلف نشان مي دهد كه بيش تر صنايع گروه كاني غيرفلزي به ويژه صنايع كاشي و سراميك، سفال و آجر ماشيني، از نظر شاخص مصرف انرژي نسبت به متوسط مصرف جهاني در سطح بالاتري قرار دارند. عدم كارآيي مصرف انرژي و هدر رفتن قريب به يك سوم از كل انرژي در فرآيند صنعتي و اثرات زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع را واضح و آشكار مي سازد. بر اين اساس اين مقاله به دنبال بررسي نقش سيستم مديريت انرژي در بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع كاني غيرفلزي است. جامعه آماري اين تحقيق، کارخانه سفال و آجرماشيني تبريز مي باشد و براي جمع آوري اطلاعات از اسناد و مدارک فني شرکت استفاده شده است. براي آزمون فرضيه ها، بعلت نوسانات توليد و مصرف انرژي در ماه هاي مختلف سال و به منظور رفع ابهامات احتمالي و سهولت مقايسه داده ها، ميزان مصرف انرژي به ازاي واحد توليد، محاسبه شده و از آزمون مقايسه زوج ها جهت تجزيه و تحليل استفاده شده است. نتيجه بررسي نشان مي دهد كه اعمال سيستم مديريت انرژي سبب كاهش مصرف انرژي، هزينه هاي توليد و هم چنين كاهش گازهاي آلاينده مي شود.