مقاله بررسي نقش صندوق تعاون كشور و نظام بانكي در تامين مالي شركت هاي تعاوني توليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش صندوق تعاون كشور و نظام بانكي در تامين مالي شركت هاي تعاوني توليدي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق تعاون
مقاله تعاوني
مقاله شركت هاي تعاوني توليدي
مقاله اشتغال
مقاله تامين مالي
مقاله نظام بانكي
مقاله تسهيلات اعتباري
مقاله سرمايه در گردش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: وظيفه شناس سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صندوق تعاون كشور يكي از نهادهاي مالي است كه در كنار نظام بانكي به جذب سپرده ها و پرداخت تسهيلات به بخش تعاون كمك مي كند. هدف از اين پژوهش بررسي تطبيقي نقش صندوق تعاون كشور و نظام بانكي در تامين منابع مالي مربوط به مخارج تاسيس و راه اندازي، تامين نيازهاي سرمايه در گردش و مخارج طرح هاي توسعه عمليات شركت هاي تعاوني توليدي است. يكي از انتظارات قانوني از تسهيلات پرداختي صندوق تعاون، ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش تعاون است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه نقش نظام بانكي در تامين منابع مالي نياز هاي سرمايه در گردش و مخارج توسعه عمليات شركت هاي توليدي بيش از صندوق تعاون كشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامين منابع مربوط به مخارج تاسيس و راه اندازي شركت هاي تعاوني توليدي كمي بيش از نظام بانكي است اما اين تفاوت معنادار نيست. نتايج نشان مي دهد كه تسهيلات نظام بانكي براي راه اندازي و تاسيس شركت هاي تعاوني توليدي بيش از تسهيلات صندوق تعاون در ايجاد فرصت هاي شغلي، طبق طرح توجيهي موثر بوده است. با اين حال تسهيلات هيچيك از اين دو نهاد مالي اهداف اشتغال را طبق طرح هاي توجيهي محقق نكرده است. نظرسنجي از كارشناسان نشان مي دهد كه صندوق تعاون داراي نقاط ضعف و قوت نسبي در مقايسه با نظام بانكي است و با فرصت ها و تهديدات محيطي مواجه است. با اين حال با اصلاحات ساختاري مي توان به آينده صندوق تعاون كشور اميد وار بود.