مقاله بررسي نقش صندوق هاي نفتي در کنترل بي ثباتي اقتصاد کلان در کشورهاي نفت خيز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۸۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش صندوق هاي نفتي در کنترل بي ثباتي اقتصاد کلان در کشورهاي نفت خيز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشورهاي صادرکننده نفت
مقاله بي ثباتي قيمت نفت
مقاله بي ثباتي اقتصاد کلان
مقاله صندوق هاي نفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوررحيم پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وابستگي كشورهاي صادركننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غير قابل پيشبيني قيمت نفت نشان مي دهد كه در اين كشورها بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد كلان در معرض شوكهاي بين المللي است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگاني، سرمايه گذاريهاي بخش عمومي و نيز داراييهاي خارجي بانك مركزي و پايه پولي از مهمترين متغيرهايي هستند كه در معرض اثرپذيري از نوسانات بازار بين المللي نفت قرار دارند. بي ثباتي در اقتصاد كلان، يك عامل ضد رشد است. بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه بيثباتي در محيط اقتصاد كلان موجب افت سرمايه گذاري، كاهش نرخ رشد اقتصادي، اقبال كمتر به آموزش، وخيم شدن توزيع درآمد و افزايش فقر مي شود. با توجه به پيامدهاي اقتصادي و سياسي ناشي از درآمدهاي نفتي به خصوص بي ثباتي اقتصاد کلان، برخي از کشورهاي توليدکننده نفت به منظور جلوگيري از بروز عوارض منفي درآمدهاي نفتي و حفظ منابع براي نسلهاي آتي، با طراحي و تاسيس صندوق هاي نفتي، اقدام به تفکيک درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ساير منابع طبيعي از ساير درآمدهاي دولت نظير ماليات، عوارض و غيره نموده و از اين طريق سعي كرده اند تا اين درآمدها را از منابع تامين بودجه دولت خارج يا محدود نمايند. اين مقاله به دنبال بررسي و تحليل ميزان اثرگذاري صندوق هاي نفتي در کنترل بي ثباتي اقتصاد کلان در کشورهاي نفت خيز خواهد بود. نتايج تحقيق بيانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بي ثباتي اقتصاد کلان در کشورهاي داراي صندوق مي باشد.