مقاله بررسي نقش عامل انساني در بروز و شدت تصادفات جاده اي بر اساس مدل هاي رگرسيون LR و CART که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش عامل انساني در بروز و شدت تصادفات جاده اي بر اساس مدل هاي رگرسيون LR و CART
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصادفات جاده اي
مقاله عوامل انساني
مقاله عوامل خودرو
مقاله عوامل محيطي
مقاله نقش عامل
مقاله سهم عامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك گوهر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصادفات يکي از بزرگ ترين مشکلات سلامتي عمومي در جهان است. اين امر بسيار مهم است، زيرا بيشتر قربانيان جواناني هستند که قبل از تصادف داراي سلامتي کامل بوده اند. اين مساله در کشور ايران با روند صعودي تعداد کشته شدگان و افزايش تعداد کاربران از راه هاي کشور و همچنين افزايش تعداد سفرها مهم تر شده است. اين مقاله به بررسي نقش عامل انساني در بين عوامل سه گانه موثر بر تصادفات جاده اي مي پردازد. جمعيت آماري مورد نظر تصادفات جاده اي رخ داده در کشور ايران است و نمونه آماري، تصادفات جاده اي است که در سال ۱۳۸۵ رخ داده اند که بر اساس روش نمونه ‏گيري خود انتخابي به دست آمده است، و اندازه آن ۳۴۳ هزار و ۸۲ فقره است. براي گردآوري اطلاعات از منابع داده هاي کام ۱۱۴ که دادگان تصادفات جاده اي محسوب مي شود استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق نشان دادند که در ۹۷٫۵ درصد تصادفات، تاثير عامل انساني وجود داشته است. ليکن نقش يا ميزان نسبي تاثيرگذاري اين عامل نسبت به عوامل ديگر ۴۹ درصد است. اطلاعات به دست آمده حاکي است ۳۸ درصد کساني که کشته مي شوند راننده نيستند. بيش از ۲۲ درصد کشته شدگان تصادفات جاده اي را افراد غيرسرنشين در خودرو اعم از عابران پياده و دوچرخه سواران تشکيل مي دهند. در ۴۸ درصد از سوانح رانندگي، شدت صدمه راننده شديد بوده است. بيشترين درصد درباره تاثير عوامل انساني در بروز و شدت تصادفات جاده اي، مربوط به بي توجهي به مقررات مي باشد (۶۴٫۵ درصد) و پس از آن مصرف مشروبات الکلي و استعمال مواد مخدر (۲۴٫۳ درصد) بيشترين درصد فراواني را به خود اختصاص داده است. خستگي و خواب آلودگي تنها ۳٫۹ درصد علل انساني در وقوع تصادفات را به خود اختصاص داده است. ۱۹ درصد کساني که تصادف نموده اند داراي گواهينامه مشروط يا ب ۱ بوده اند. اين در حالي است که ۶۷٫۹ درصد از کساني که در تصادفات رانندگي فوت کرده اند و ۸ درصد از کساني که مجروح شده اند گواهينامه مشروط يا ب ۱ داشته اند.