مقاله بررسي نقش عناصر اقليمي با تاکيد بر مولفه باد، در بازده محصول گندم ((مطالعه موردي مقايسه دو ايستگاه شيراز و کرمانشاه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش عناصر اقليمي با تاکيد بر مولفه باد، در بازده محصول گندم ((مطالعه موردي مقايسه دو ايستگاه شيراز و کرمانشاه))
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم شناسي کشاورزي
مقاله مولفه باد
مقاله محصول گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: روشن غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش سعي دارد، تاثير مولفه باد بر بازده محصول گندم در دو ايستگاه کرمانشاه و شيراز مورد بررسي و نتايج اين دو ايستگاه را مورد مقايسه قرار دهد. در اين پژوهش از طول دوره آماري ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۶ براي مولفه هاي اقليمي باد، بارش، رطوبت نسبي، دما، ساعات آفتابي و بازده محصول گندم استفاده گرديده است. روشهاي مورد استفاده در اين تحقيق، تکنيک آنتروپي و ضريب همبستگي پيرسون بوده، که در نهايت نتايج در بعضي موارد، بالاخص در ايستگاه شيراز، گوياي ارتباط معناداري مابين مولفه سرعت باد با بازده محصول گندم مي باشد.