مقاله بررسي نقش فضاهاي باز و شبکه ارتباطي در کاهش آسيب زمين لرزه (مورد مطالعه منطقه باغميشه تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در صفه از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش فضاهاي باز و شبکه ارتباطي در کاهش آسيب زمين لرزه (مورد مطالعه منطقه باغميشه تبريز)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زلزله
مقاله مقابله با خطر
مقاله حفاظت غيرعامل
مقاله شبکه هاي ارتباطي
مقاله فضاهاي سبز و باز
مقاله باغميشه تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رحمت‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه باغمشه شهر تبريز بسيار پرتراکم و البته زلزله خيز است. طراحي شبکه ارتباطي و فضاي باز و سبز در چنين مناطقي بايد با رعايت ملاحظات خاصي براي کاهش آسيب زلزله همراه باشد. مطالعه در اين منطقه، به روش دلفي، نشان مي دهد که فضاهاي باز و شبکه ارتباطي منطقه باغميشه صرف نظر از مشکل کيفي از نظر کمي نيز وضعيت نامناسب دارد. اغلب ضوابط و معيارهاي شهرسازي مناطق پر خطر رعايت نشده و بنابراين فضاهاي باز و شبکه ارتباطي در صورت بروز زلزله و حتي آتش سوزي عملا نمي تواند نقش چندان موثري در کاهش آسيب پذيري ايفا کند. براي کمک به پايداري و کاهش تلفات ناشي از زلزله در منطقه، بايد چنين نکاتي را در نظر آورد: فاصله گيري کاربري هاي حساس از خط گسل، پهنه بندي و تعيين حريم کاربري هاي ويژه، کاهش تراکم جمعيتي و ساختماني، رعايت مقررات مربوط به هر يک از کاربري ها، توسعه کمي و کيفي شبکه هاي ارتباطي، بازنگري در توزيع فضاهاي سبز و باز به ويژه ترکيب و تلفيق بهينه فضاهاي باز.