مقاله بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضاي سفرهاي شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضاي سفرهاي شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناورري اطلاعات و ارتباطات
مقاله شکاف رقومي (ديجيتالي)
مقاله تقاضاي سفر
مقاله خدمات مجازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر اصفهان که گنجينه هاي هزار رنگ ميراث ارزشمند فرهنگي و تاريخي بسياري در دل خود دارد، به دلايل متعدد، امروز گرفتار معضلات پيچيده اي شده است. دامنه آتش اين معضلات از جمله انواع آلودگي ها، ازدياد ترافيکي و نابرابري هاي منطقه اي، چنين شهري را بيش از پيش دستخوش تحول کرده و لطمات جبران ناپذيري را بر پيکر آن وارد خواهد ساخت. بنابراين اين شهر بيش از پيش براي حل معضلاتش به توجه محققان و عنايت مسوولان نياز دارد.
اين پژوهش با تکيه بر تجربيات کاربرد موثر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت سفرهاي شهري سعي بر آن دارد که با معرفي سفرهاي شهري و شناخت سطوح شاخص هاي ICT در شهر، ميزان موفقيت اين فناوري نوين را در مديريت سفرهاي شهري اصفهان به صورت کاهش تقاضاي سفر بسنجد.
نوع پژوهش حاضر کاربردي است. روش مطالعه پژوهش نيز اسنادي، تحليلي، پيمايشي و نوع استخراج از داده ها، استقرايي است.
در نهايت از مطالعات اين پژوهش، نتايج زير به دست آمد:
– کاهش تقاضاي سفرهاي شهري در اصفهان با حذف سفرهاي غيرضروري و جايگزيني آن با شيوه هاي مجازي امکان پذير خواهد بود.
– تقويت زيرساخت هاي حياتي چون زيرساخت هاي فرهنگي در افزايش موفقيت کاربرد ICT در شهر اصفهان موثر مي باشد.