مقاله بررسي نقش قيمت گذاري آب در بخش کشاورزي بر تعادل منابع آب زير زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش قيمت گذاري آب در بخش کشاورزي بر تعادل منابع آب زير زميني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي ديناميک
مقاله قيمت گذاري آب
مقاله منابع آب زير زميني
مقاله دشت همدان – بهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان صادق
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير بدليل برداشت هاي بي رويه از منابع آب زير زميني در دشت همدان – بهار، سطح آب در آبخوان اصلي اين دشت به شدت کاهش يافته و منابع آب زير زميني به عنوان مهمترين منبع تامين کننده آب مورد نياز بخش کشاورزي و شرب شهري با خطر جدي تخليه مواجه گرديده است. برخي از محققين معتقدند که مديريت تقاضاي منابع آب و بهره گيري از ابزارهاي مديريتي همسو شامل سياست قيمت گذاري آب در بخش کشاورزي يکي از راهکارهاي جلوگيري از تخليه منابع آب زير زميني است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير قيمت گذاري آب آبياري بر حفظ و بهره برداري منابع آب زير زميني و شرايط اقتصادي بخش کشاورزي در دشت همدان- بهار با بهره گيري از مدل برنامه ريزي پويا مي باشد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که در صورت ادامه شرايط فعلي حاکم بر قيمت آب آبياري در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بيلان منفي بيش از ۱۷۱ ميليون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زير زميني معادل ۴٫۲۸ متر در انتهاي دوره برنامه ريزي پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزايش قيمت آب آبياري در قالب سياست هاي کشاورزي علي رغم کاهش نسبي منافع اقتصادي در بخش کشاورزي بيلان منفي آب آبخوان تعديل يافته بطوريکه در ازاي قيمت ۱۵۰۰ ريال براي هر متر مکعب آب بيلان حجم آب آبخوان به صفر رسيده و مثبت مي گردد.