مقاله بررسي نقش مشارکت سازمان هاي مردم نهاد (N.G.O) در برقراري نظم و امنيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش مشارکت سازمان هاي مردم نهاد (N.G.O) در برقراري نظم و امنيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله انعطاف پذيري
مقاله خودکنترلي
مقاله اثربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي خورشيدوند –

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بيشتر کشورهاي پيشرفته براي تداوم رشد و توسعه همه جانبه، مشارکت مردم و نهادهاي مردمي در امور کشور را در سرلوحه برنامه خود داشته و به عنوان يک ارزش از آن ياد مي کنند، براي ارتقا موفقيت ها و اثربخشي در انجام مسووليت ها و ماموريت ها توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد (N.G.O) امري مهم و قابل اعتناست به گونه اي که دخالت دادن آن ها در تصميم گيري ها و نحوه انجام امور مي تواند سازمان هاي دولتي را در رسيدن به اهداف سازماني ياري کند. در ايران به نقش اين سازمان ها در سطوح محلي، منطقه اي و ملي حداقل توجه شده و در موضوعات و مسايل امنيتي و اجتماعي نيز به ندرت پرداخته شده لذا در اين پژوهش با دسترسي به بعضي منابع محدود و شيوه توصيفي تحقيق سعي شده است نقش اين گونه سازمان ها در ايجاد امنيت مطالعه گردد، در اين تحقيق روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته آن گونه که هست بررسي شده و از هرگونه اعمال نظرهاي شخصي خودداري شده است نظر به گستردگي جغرافيا و تنوع فعاليت ها و کلان بودن موضوع از يک جامعه آماري نمونه به شکل تصادفي نيز استفاده شده است.