مقاله بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نورپردازي
مقاله گردشگري
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: وارثي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دركي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يك اجماع جهاني در اين باره وجود دارد كه چنانچه به همه قابليت هاي صنعت گردشگري و به ويژه گردشگري شهري توجه شود، مي تواند به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه اقتصادي و فرهنگي شهرها محسوب گردد. موفقيت در اين امر، مستلزم توجه به فرآيندهاي ايجاد ارزش و جذابيت افزوده در جاذبه هاي گردشگري است و يکي از تاثيرگذارترين آنها نورپردازي است. از اين روي، در اين پژوهش به نقش نورپردازي بر توسعه گردشگري شهر اصفهان پرداخته شده است. روش اين پژوهش، توصيفي، تحليلي و پيمايشي است و در تحليل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شده است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که چنانچه نسبت به نورپردازي- نه به عنوان يک فعاليت تزييني و جنبي، بلکه به عنوان يک راه کار موثر در معماري مجدد شهرها به هنگام شب- رويکردي علمي و برنامه ريزي شده اتخاذ گردد، مي تواند ضمن بهبود کيفيت زندگي شهري، نقش مهمي در افزايش جذابيت، زمان فعاليت و امنيت شهري براي گردشگران وبه تبع آن توسعه گردشگري شهري را نيز به همراه داشته باشد.