مقاله بررسي نقش هاي جنسيتي در «خاله سوسکه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ادبيات كودك از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش هاي جنسيتي در «خاله سوسکه»
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنس
مقاله جنسيت
مقاله خاله سوسکه
مقاله طبيعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورگيو فريده
جناب آقای / سرکار خانم: ذكاوت مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي نقش هاي جنسيتي و چگونگي القاي آن ها به مخاطب، جايگاه اختصاص يافته به زنان از سوي نظام مرد سالار، نقش هاي همسر و دختر، نگاه مرد و رابطه زن و طبيعت در داستان خاله سوسکه از قصه هاي صبحي است. شيوه پژوهش بر اساس تمايز جنس و جنسيت و در چارچوب نظريه فمنيسم (زن گرا) است. به غير از اشاره هاي بسيار مختصر در سه کتاب، تاکنون درباره اين داستان نوشتاري پژوهشي انجام نگرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، گفتمان مردسالار در ساختن عناصر زير نقش مهمي دارد: ساختن نقش هاي جنسيتي و ارزش ها و ملاک هاي مرتبط با آن ها، ارایه و القاي آن ها به مخاطب از راه هاي گوناگون از جمله ادبيات کودک. گفتني است موارد پيش گفته، نظام مردسالاري را در نظام اجتماعي فرهنگي تقويت مي کند.