مقاله بررسي نقش هاي معنايي جملات پرسشي و امري در قصايد خاقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش هاي معنايي جملات پرسشي و امري در قصايد خاقاني
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاقاني
مقاله جمله
مقاله قصيده
مقاله معاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارداني چنور
جناب آقای / سرکار خانم: مالمير تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قصايد خاقاني حاوي مضامين متعددي چون مدح، منقبت و موعظه و پند است که در برخي جنبه ها ممکن است با هم متضاد به نظر برسند؛ اما مسلم است گوينده واحد، آن هم گوينده اي دقيق و ماهر چون خاقاني، داراي انديشه واحد و منسجم است و ميان زبان و انديشه او پيوند تام وجود دارد، براي دست يابي به کيفيت اين پيوند، با توجه به اهميتي که جمله در دانش معاني دارد، جملات انشايي قصايد خاقاني مورد بررسي قرار گرفته است. انتخاب جمله انشايي از آن جهت است که در آن احتمال صدق و کذب وجود ندارد، چون جمله انشايي از مساله يا حادثه اي بيروني خبر نمي دهد، بلکه بيانگر انديشه و قصد و غرض گوينده است. جمله هاي انشايي شامل پرسش، امر و نهي بر اساس دو مقوله دستوري و معنايي استخراج شده است. مواردي که جمله هاي انشايي در معني اصلي خود به کار رفته بسيار کم و معدود است، در عوض مواردي که اين جملات در معني ثانوي خود به کار رفته است، چند برابر است؛ بدين سبب بر اساس نقش هاي معنايي که گوينده از اين جملات در بافت ابيات لحاظ کرده، است آنها ذيل مقولات معنايي طبقه بندي شده اند و بر اساس جدول هاي آماري مقولات معنايي، بسامد اين مقولات توجيه و تحليل شده اند تا شيوه و قصد خاقاني از سرودن مضامين متعدد روشن شود.